Tagok Tanácsának Működése

Innen: KIFÜ Wiki

Hivatalos kapcsolattartás

 1. A kapcsolattartás a href-admin@listserv.niif.hu levelezőlistán keresztül történik.
 2. A Tagok Adminisztratív Kapcsolattartóinak kötelező feliratkozniuk a kapcsolattartásra szolgáló levelezőlistára.
 3. Feliratkozhat a kapcsolattartásra szolgáló listára
  • Tagok részéről tetszőleges személy (vita esetén a Tag Adminisztratív Kapcsolattartója dönt a listatagságról)
  • Partnerek részéről tetszőleges személy (vita esetén a Partner Adminisztratív Kapcsolattartója dönt a listatagságról)

Tagok Tanácsa ülés

A Tagok Tanácsának ülése a Tagok képviselőinek személyes találkozója.

Résztvevők

 1. A Tagok Tanácsának ülése nyilvános.
 2. A Tagok Tanácsának ülésein a Tagok és Partnerek részéről megjelentek felszólalhatnak
 3. A Tagok Tanácsának döntéseivel kapcsolatban a Tagok Adminisztratív Kapcsolattartói, ill. távollétük esetén írásbeli meghatalmazásukkal rendelkezők szavazhatnak.

Meghirdetés

 1. A Tagok Tanácsa ülését kezdeményezheti:
  • a Föderációs Operátor,
  • 5 Tag,
  • a Tagok 20%-a.
 2. A Tagok Tanácsának időpontját és helyszínét a kezdeményező köteles legkevesebb 10 munkanappal az időpont előtt meghirdetni.

Határozatképesség

A Tagok Tanácsa ülés határozatképes, ha részt vesz rajta a Tagok 20%-ának képviselője

Emlékeztető, határozatok

 1. A Tagok Tanácsa ülésről emlékeztető készül, amelyet az ülést követő 3 munkanapon belül meg kell osztani a kapcsolattartásra szolgáló levelezőlistán.
 2. A Tagok Tanácsa határozatait a Föderációs Operátor online elérhetővé teszi a föderáció hivatalos dokumentumtárában (jelenleg: http://eduid.hu/dokumentumok).
 3. Indokolt esetben a határozatok angol nyelven is publikálásra kerülnek.

Döntéshozatal

Döntéshozatal formái

 • Tiltakozás hiányában meghozott döntés: a Föderációs Operátor elektronikus úton eljuttatja a határozati javaslatot a Tagok Tanácsa tagjainak. Amennyiben a megadott határidőn belül a Tagok Tanácsának egyetlen szavazati joggal rendelkező tagja sem emel kifogást, a határozat elfogadásra kerül. Ellenkező esetben — amennyiben a Föderációs Operátor fenntartja a határozati javaslatot — Egyszerű szótöbbséggel döntenek
 • Egyszerű szótöbbség: a Tagok Tanácsának tagjai vagy egy ülésen személyesen, vagy meghatározott módon elektronikus úton, vagy egyéb – a Tagok Tanácsa által előzetesen meghatározott módon – szavaznak a határozati javaslatról. A határozat elfogadásra kerül, ha a leadott szavazatok 50%-a +1 szavazat támogatja azt.
 • Minősített többség: a Tagok Tanácsának tagjai vagy egy ülésen személyesen, vagy meghatározott módon elektronikus úton, vagy egyéb – a Tagok Tanácsa által előzetesen meghatározott módon – szavaznak a határozati javaslatról. A határozat elfogadásra kerül, ha az összes Tag 66%-a + 1 szavazat támogatja azt.

Döntéshozatal módja

Tagok Tanácsának tiltakozása hiányában három (3)munkanap elteltét követően elfogadásra kerülő döntések
 • új Tag vagy Partner felvétele a Föderációba;
 • Tag vagy Partner új IdP-jének vagy SP-jének regisztrálása
Tagok Tanácsának tiltakozás hiányában tíz (10) munkanap elteltét követően elfogadásra kerülő döntések
 • a Műszaki Dokumentumokat érintő kisebb módosítások.
Tagok Tanácsának egyszerű szótöbbséggel meghozott döntése szükséges
 • Tagok Tanácsának saját eljárási szabályainak elfogadása, módosítása;
 • Föderációs Szabályzat Műszaki Dokumentumainak jelentősebb módosításához, illetve bármely más dokumentum módosításához;
 • a Föderációs Szabályzathoz kapcsolódó új dokumentum elfogadásához;
 • Tagok ill. Partnerek vitás kérdéseivel kapcsolatos döntésekhez
Tagok Tanácsának minősített többségű döntése szükséges
 • a Döntéshozatal rendjének megváltoztatásához
 • nemzetközi szervezetekhez és együttműködésekhez történő csatlakozásról szóló döntéshez.
 • a Szolgáltatási díj bevezetéséhez, összegének megváltoztatásához;
 • a Föderáció megszüntetéséhez.