Shib2SPConfig

Innen: KIFÜ Wiki

Az Shibboleth 2 SP-t a shibboleth.xml állományon keresztül konfigurálhatjuk. Ebben a leírásban feltételezzük, hogy az SP konfigurációja a /etc/shibboleth könyvtárban van.

Alapszerkezet

Mindenekelőtt megmutatjuk a shibboleth.xml fájl alapszerkezetét, majd alább az egyes szerkezeti elemeket részletesen is tárgyaljuk, majd a fejezet végén egy teljes, működő konfigurációt mutatunk be.


<SPConfig xmlns="urn:mace:shibboleth:sp:config:2.0"
	xmlns:conf="urn:mace:shibboleth:sp:config:2.0"
	xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
	logger="shibboleth/syslog.logger" clockSkew="180">

  <Extensions/>

  <OutOfProcess logger="shibboleth/shibd.logger"/>

  <InProcess logger="shibboleth/native.logger"/>

  <Listener/>

  <StorageService/>
  <SessionCache/>
  <ReplayCache/>
  <ArtifactMap/>

  <RequestMapper/>  

  <ApplicationDefaults id="default" policyId="default"
    entityID="https://sp.example.org/shibboleth"
    homeURL="https://sp.example.org/index.html"/>

  <SecurityPolicies/>

</SPConfig>


Látható, hogy a szerkezet keretét egy <SPConfig> elem adja, ez fogja közre a különböző összetevők részletes konfigurációit. Az <SPConfig> opcionális attribútumai

 • logger

Annak a konfigurációs fájlnak a helyét adhatjuk meg, amelyben a loggolási tulajdonságok kerültek definiálásra. Alapértelmezés szerint ez a shibboleth/shid.logger fájl.

 • clockSkew

A legtöbb elosztott rendszerhez hasonlóan a Shibbolethnél is nagyon fontos, hogy szinkronban legyenek a rendszerben résztvevő elemek órái. Mivel komoly sebezhetőséget jelentene, ha a szerverek közti üzeneteken nem lenne megjelölve a feladás időpontja, ezért ezek az üzenetek időbélyeggel ellátottak, s minden rendszer elem csak egy bizonyos időnél nem régebbi üzenetekkel hajlandó foglalkozni. Ezt az értéket tudjuk itt megadni. Alapértelmezés szerint 3 perc, azaz 180 másodperc az értéke.

Összetevők

<Extensions>

<OutOfProcess>

<InProcess>

<Listener>

<StorageService>

<SessionCache>

<ReplayCache>

<ArtifactMap>

<RequestMapper>

A RequestMap megadja azokat a címeket (Host és Path), amelyeket a Shibboleth SP kezelni fog. Szerkezete:

<RequestMap applicationId="default">
  <Host name="www.example.org">
    <Path name="secure" authType="shibboleth" requireSession="true"/>
  </Host>
  <Host name="admin.example.org" applicationId="admin" authType="shibboleth" requireSession="true">
    <AccessControl>
      <Rule require="affiliation">faculty@osu.edu student@osu.edu</Rule>
    </AccessControl>
  </Host>
</RequestMap>

A RequestMap több Host elemet is tartalmazhat, a Host elem 0 vagy több Path elemet tartalmazhat.

Az egyes elemeknél paraméterekkel szabályozhatjuk, hogy az SP milyen módon kezelje a hostot vagy az útvonalat. A paraméterek felüldefiniálhatók. A legfontosabb paraméterek az alábbiak (ezek ugyanúgy használhatók Host-nál mint Path-nál):

 • requireSession: ha értéke "true", akkor az SP csak akkor továbbítja a HTTP request-et az alkalmazás ill. a webszerver felé, ha sikerült létrehozni egy autentikált session-t. Ha "false", akkor az alkalmazás felelős azért, hogy létrehozza a Shibboleth session-t (ún. lazy session) Alapértelmezés: "false"
 • applicationId: lehetőség van arra, hogy bizonyos helyekre érkező kérésekre az SP más és más módon próbáljon meg session-t létrehozni, ezt ún. Shibboleth Application-ben konfigurálhatjuk. Ha nem adunk meg értéket, akkor a "default" application-nél megadott értékek vonatkoznak majd a session-re.


<ApplicationDefaults>