Shib2IdpTomcat6

Innen: KIFÜ WikiJVM beállítások

A Tomcat6 jelenleg nem működik együtt tökéletesen 6-os JVM-mel (egész pontosan a commons-dbcp csomag a JDBC API pici megváltozása miatt), ezért egyelőre ajánlott 5-ös JVM-mel futtatni - FIXME.

A Shibboleth2 IdP nem hajlandó elindulni a JVM-mel szállított Sun-féle Xerces implementációval, ezért az IdP csomaggal szállított Xerces és Xalan implementációkat be kell másolni a $JAVA_HOME/lib/endorsed könyvtárba, vagy a következő kapcsolóval kell indítani a Tomcat-et:

java -Djava.endorsed.dirs=/path/to/xerces-libs

Shibboleth IdP telepítése

A kitömörített bináris disztribúció könyvtárában adjuk ki a

sh ant.sh

parancsot, ami megkérdezi a telepítési könyvtárat (${SHIB_HOME}) és a hostnevet, majd elkészíti azt, legenerálja a teszt-céllal használható kulcsokat és tanúsítványokat (ezeket a credentials könyvtárba teszi idp.key, idp.crt néven).

Ezután a tomcat-et futtató felhasználónak (nálam: tomcat) írási jogot kell adni a log könyvtárra, majd telepíthetjük az idp webalkalmazást a tomcat webapps root alá (nálam: a /var/lib/tomcat-6/webapps/ROOT)

chown tomcat:tomcat ${SHIB_HOME}/logs
cp ${SHIB_HOME}/war/idp.war /var/lib/tomcat-6/webapps/ROOT

Új SAML SP felvétele

Egy új SP felvételéhez csak az SP metaadatára van szükségünk SAMLv2 szabványos XML formában. A metaadatot vagy fizikailag el kell helyezni a ${SHIB_HOME}/metadata könyvtárban, vagy egy URL-en elérhetővé kell tenni a Shibboleth IdP számára.

Metaadat-források megadása a ${SHIB_HOME}/conf/relying-party.xml -ben

<MetadataProvider id="ShibbolethMetadata" xsi:type="ChainingMetadataProvider" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:metadata">
  <MetadataProvider id="sp1" xsi:type="FilesystemMetadataProvider" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:metadata"
   metadataFile="${SHIB_HOME}/metadata/sp1-meta.xml" maintainExpiredMetadata="true">
  </MetadataProvider>
</MetadataProvider>


SAMLv2 Profilok beállítása

A ${SHIB_HOME}/conf/relying-party.xml -ben kell a következő módosításokat eszközölni:

Először a SAMLv2 SSO Profil alapbeállításai

<DefaultRelyingParty 
 provider="https://idp.example.com/idp/shibboleth"
 defaultSigningCredentialRef="IdPCredential">
 <ProfileConfiguration xsi:type="saml:SAML2SSOProfile" 
  includeAttributeStatement="true"
  assertionLifetime="300000"
  assertionProxyCount="0" 
  signResponses="always"
  signAssertions="never" 
  encryptAssertions="conditional"
  encryptNameIds="conditional" />
</DefaultRelyingParty>

SP esetén az alapértelmezett beállítások felülírása:

<RelyingParty 
  id="https://sp1.example.com/shibboleth"
  provider="https://idp.example.com/idp/shibboleth"
  defaultSigningCredentialRef="IdPCredential">
  <ProfileConfiguration xsi:type="saml:SAML2SSOProfile" encryptAssertions="never"/>
</RelyingParty>

Attribútum kiadása (címtárból)

Egy attribútum kiadásához két dolgot kell beállítani: a resolver-t és a filter-t. Előbbi felelős az attribútum megszerzéséért és a session kontextusba helyezésért, utóbbi az SP felé történő kiadást szabályozza.

Új attribútum beolvasása címtárból (${SHIB_HOME}/conf/attribute-resolver.xml) és SAMLv1 illetve SAMLv2 AttributeStatement -be kódolása:

<resolver:AttributeDefinition id="email" xsi:type="Simple" 
 xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad"
 sourceAttributeID="mail">
 <resolver:Dependency ref="myLDAP" />
 <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML1String" 
  xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
  name="urn:mace:dir:attribute-def:mail" />
 <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2String" 
  xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
  name="urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3" friendlyName="mail" />
</resolver:AttributeDefinition>

A resolver:Dependency adja meg azt a forrást, amiből az attribútum feloldásra kerül. Ez esetünkben a myLDAP:

<resolver:DataConnector id="myLDAP" xsi:type="LDAPDirectory" 
  xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:dc"
  ldapURL="ldap://ldap.example.com" baseDN="ou=people,dc=example,dc=com"
  principal="userid=shibboleth,ou=systems,dc=example,dc=com"
  principalCredential="password">
   <FilterTemplate>
      <![CDATA[
        (uid=$requestContext.principalName)
      ]]>
   </FilterTemplate>
</resolver:DataConnector>

NameIdentifier leképzés

Szintén az attribute-resolver.xml -ben kell beállítani az Assertion Subject NameID -t, ami az IdP-SP közötti azonosítóért felel. Példaképp egy SAMLv2 Tranziens azonosítót a következőképp állíthatunk be:

<resolver:AttributeDefinition id="transientId" xsi:type="TransientId" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad">
 <resolver:AttributeEncoder xsi:type="SAML2StringNameID" 
  xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:attribute:encoder"
  nameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient" />
</resolver:AttributeDefinition>
<resolver:PrincipalConnector xsi:type="Transient" 
 xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:pc" 
 id="saml2Transient"
 nameIDFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient" />