NIIF szuperszámítógép szolgáltatás

Innen: KIFÜ Wiki

A KIFÜ (Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség) megújult szuperszámítógép szolgáltatása tudományos számítási feladatok futtatására, valamint tudományos célú adattárolásra szolgál. A jelenleg integrált szuperszámítógép-rendszer komponensei négy helyszínen találhatók:

  • Debreceni Egyetem
  • KIFÜ telephely
  • Pécsi Tudományegyetem
  • Szegedi Tudományegyetem

A tudományos számítási feladatok különböző típusainak minél szélesebb körű lefedettsége érdekében az egyes helyszíneken különböző felépítésű gépek találhatók: egy helyszínen SMP/ccNUMA, három helyszínen pedig fat-node fürtözött megoldás. Az alrendszereket KIFÜ nagy sávszélességű, alacsony késleltetésű HBONE+ adathálózatán keresztül, ARC grid köztesréteg, valamint harmonizált felhasználói azonosítás segítségével integráljuk egységes elvek mentén elérhető számítási egységgé. Az erőforrás jelenleg Magyarország legnagyobb tudományos számítás céljára felhasználható erőforrása, amely összesen 50 TFlops teljesítményre képes.

A rendszerhez regisztrációt követően, minden olyan személy vagy kutatócsoport hozzáférhet, amely tagintézményi szerződéses kapcsolatban áll a KIFÜ-vel. A gépen megtalálhatók és futtathatók a legkorszerűbb fejlesztőeszközök és tudományos számításra szolgáló alkalmazások, valamint, a KIFÜ adatközpontban elhelyezett alrendszer kivételével, valamennyi alrendszer kiegészül a számítási feladatok eredményeit megjelenítő vizualizációs eszközökkel.

A szuperszámítógép-rendszert a KIFÜ Alkalmazás-fejlesztési és Üzemeltetési Osztálya végzi, amely elérhető a szuper@niif.hu címen.

Általános ismertető

A magyar felsőoktatási, kutatási és közgyűjteményi (a továbbiakban akadémiai) szuperszámítógép-rendszer a HBONE+ Projekt keretén belül került beszerzésre. Ez Magyarország jelenleg legnagyobb teljesítményű, közel 50 Tflop/s összesített számítási kapacitású szuperszámítógépes rendszere. A KIFÜ több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik e téren, hiszen az ország első szuperszámítógép központját 2001-ben adtuk a hazai kutatói közösség számára használatba. Az ilyen eszközök beszerzési ára és üzemeltetése azonban olyan költséges, hogy rendszerint egy-egy intézmény önállóan nem képes azt finanszírozni így célszerűen központi, sok intézmény számára elérhető módon kell a szolgáltatást megvalósítani. Ez a KIFÜ Szuperszámítógép Központ alapvető célja és feladata.

Üzemeltetés

A szuperszámítógép-rendszert a KIFÜ munkatársai üzemeltetik, a KIFÜ számítóközpontjában, valamint három, konvergencia régióban található egyetemen. A szuperszámítógépek üzeme 7x24 órás, azaz folyamatos az év minden napján. Karbantartás céljából, előre bejelentett időpontokban a szolgáltatás szünetelhet.

A szuperszámítógépeket profi, képzett szakembergárda üzemelteti, akik a gép működtetésén túl felhasználói támogatást is biztosítanak. Az üzemeltető mindent megtesz a rendszer folyamatos, zavartalan üzeme és elérhetősége érdekében. Mindazonáltal a gépek működésében vagy elérhetőségében esetlegesen bekövetkező kiesés, illetve a teljesítmény időleges lecsökkenése, file-ok, adatok megsérülése, elveszése által okozott közvetlen vagy közvetett károkért vagy hátrányokért semminemű felelősséget nem vállal.

A felhasználás alapelvei

A szuperszámítógép-rendszer nagy értékű és rendkívül nagy teljesítményű, ám mégis korlátozott erőforrás. Ez azt jelenti, hogy körültekintően kell gazdálkodni a kapacitásával, hiszen az alapvető célt, azt, hogy az akadémiai körben minden valódi igényt ki lehessen elégíteni, csak így lehet elérni.

Ki használhatja a szuperszámítógépet?

A szuperszámítógép-rendszert felhasználói a magyar akadémiai körből, azon belül is a KIFÜ tagintézményi köréből kerülhetnek ki. A szuperszámítógépek tényleges felhasználói ezen intézmények munkatársai ill. hallgatói, valamint - indokolt esetben - egy KIFÜ tagintézmény és egy magyar vagy külföldi nem KIFÜ tagintézmény közötti tudományos kooperáció esetén a nem KIFÜ tagintézmény munkatársai lehetnek. Speciális esetben, egyéb indokokra való tekintettel (pl. nagy jelentőségű, az ország számára kiemelten fontos kutatás/fejlesztés/alkalmazás stb.) a fenti szabály alól a KIFÜ vezetése egyedi elbírálás alapján felmentést adhat.

Mire használható a szuperszámítógép-rendszer?

A szuperszámítógép üzemeltetésének célja a magyar kutatás és felsőoktatás nagysebességű ill. kapacitású számítási igényeinek kiszolgálása. A gépek tehát felhasználhatók az alkalmazására jogosult intézmények bármelyikében folyó olyan kutatási és/vagy oktatási célra, amelyhez ilyen teljesítményű számítástechnikai kapacitás szükséges. Elsősorban az extrém számítási mennyiséget vagy sebességet igénylő vagy igen nagy memóriaigényű alkalmazások kiszolgálása a cél.

A szuperszámítógépek nem használhatók a fentiektől eltérő célokra (pl. profitérdekelt tevékenység keretében folyó fejlesztésekhez, alkalmazásokhoz, vagy más, hagyományos eszközökkel is kielégítően megoldható feladatokhoz, stb.), vagy hagyományos értelemben vett hálózati szolgáltatások (pl. web-, ftp-, adatbázis- vagy file szerver) üzemeltetésére sem.

Hogyan lehet a szuperszámítógépekhez hozzáférni?

A szuperszámítógép-rendszer mindegyik alrendszere a KIFÜ központban, illetve a regionális központokban üzemelnek, ott ahol a magyar akadémiai Internet gerinchálózat (HBONE+) nagysebességű vonalai összefutnak. Az alrendszerek többször 10GB/s sebességű, dedikált lambda-kapcsolatokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, illetve a hálózathoz. Igénybevételük távolról, a hálózaton keresztül lehetséges, tetszőleges kliens számítógépről, alfanumerikus vagy grafikus terminál, ill. terminál emuláció valamint biztonságos kapcsolatot lehetővé tevő protokollok (ssh, scp), köztesréteg felhasználásával. A kitűnő hálózati kapcsolódás biztosítja, hogy a rendszert a gerinchálózat bármelyik pontjáról nagy sebességgel el lehet érni, és így még nagy mennyiségű adat mozgatása sem jelent problémát.

A szuperszámítógép-rendszerhez való hozzáféréshez témaszám(ok)ra van szükség, amit az üzemeltetőtől kell igényelni. A témaszám igényléshez egy kérdőívet kell kitölteni, amelyen megadott információk alapján dönt a KIFÜ az igénylés jogosságáról. Szükség esetén a KIFÜ konzultálhat is az igénylővel mielőtt döntést hoz. A témaszám személyre szóló és át nem ruházható. A témaszám átvételével a felhasználó deklarálja, hogy megismerte, és magára nézve kötelezőnek tartja a szuperszámítógép használatára vonatkozó szabályokat.

Melyek a felhasználás feltételei?

A szuperszámítógépeket csak érvényes témaszám birtokában, a témaszám igénylésekor megjelölt feladatokra lehet használni a kapott kvóták keretein belül. A szuperszámítógépek felhasználásával elért tudományos eredmények, tapasztalatok hazai és nemzetközi publikációiban meg kell említeni a KIFÜ infrastruktúra alkalmazásának tényét.

A szuperszámítógépeket felhasználó projektek státuszáról, előrehaladásáról, elért eredményeiről évente legalább egyszer rövid összegzést kell küldeni a KIFÜ-nek.

Hogyan kerülnek elosztásra az erőforrások?

A szuperszámítógép erőforrásai (gépidő, processzorszám, memória, háttértár) korlátozottak. Az alapvető cél az, hogy mindenki hozzájusson a számára szükséges kapacitáshoz. Amennyiben egy adott pillanatban az igények meghaladják a rendelkezésre álló kapacitást, úgy a felhasználható kvóták, és az egyes projektekhez rendelt prioritások alapján osztjuk fel az erőforrásokat. A szuperszámítógépen a CPU igényes jobok futtatása helyi ütemező és erőforrás elosztó rendszeren, illetve grid erőforrás brókeren keresztül lehetséges.

Milyen alkalmazások, felhasználói szoftverek ill. fejlesztő eszközök állnak rendelkezésre?

A szuperszámítógépeken elérhetők az elterjedt számítógép programozási nyelvek fordítóprogramjai, könyvtárai ill. egyéb fejlesztőeszközei (pl. C, C++, Fortran), a párhuzamos alkalmazások futtatásához szükséges különféle szoftver környezetek (pl. PVM, MPI, OpenMP), egyéb, Linux környezetben használható HPC (High Performance Computing) eszközök, optimalizált párhuzamos matematikai könyvtárak, valamint különféle célalkalmazások.

Milyen felhasználói támogatás/segítség vehető igénybe?

A szuperszámítógépek üzemeltetői helpdesk szolgáltatás keretében a gép felhasználói számára szakmai segítséggel, konzultációval, tanácsadással szolgálnak. Szervezünk továbbá a szuperszámítógéppel és felhasználásával kapcsolatos tanfolyamokat, workshopokat és szemináriumokat is. A projekt weboldalai szintén hasznos információkkal szolgálnak.

Mennyit kell fizetni a szuperszámítógépek használatáért?

A szuperszámítógépek használata ingyenes a jogosult felhasználók számára.

Témaszám igénylés

A szuperszámítógép használatához témaszámra van szükség. Az alábbi tájékoztató a témaszám igényléshez nyújt segítséget. Kérjük, a témaszám igénylése előtt feltétlenül olvassa el az Általános ismertetőt és a Felhasználói Szabályzatot. Ezek pontosan tájékoztatnak arról, hogy ki, milyen célokra és milyen feltételekkel kaphat témaszámot.

A témaszámokat felhasználói projektekhez rendeljük. Egy projekthez egy vagy több témaszám tartozhat. Témaszámot lehet kérni már bejelentett, futó projekthez, és éppen bejelentendő, új projekthez is. Az új projekt bejelentése az ahhoz tartozó legelső témaszám igénylésével egyidejűleg történik. A KIFÜ minden projekthez egy technikai azonosító számot rendel. Ezt az azonosító számot - ha új projektről van szó - az igénylő a témaszámmal együtt megkapja. Egy már meglévő projekthez kapcsolódó új témaszám igénylésénél meg kell adni a kérdéses projekt technikai számát. Ha egy projekten több munkatárs kíván dolgozni, akkor is mindenki számára külön témaszámot kötelező kérni. Már létező projekt esetén az új témaszám igénylésénél a személyes adatokon túli rész kitöltése helyett a projektre csak hivatkozni kell, annak technikai számával.

Természetesen a projekthez szükséges erőforrásokat csak egyszer kell kérni, a projekt első témaszámának felvételekor ("projekt bejelentés"). A projekthez felvett második és további témaszámok a projekt felhasználói csoportjába fognak tartozni. (A szuperszámítógépen minden projekthez tartozik egy egyedi, UNIX felhasználói csoport így biztosítható az állományok és katalógusok megfelelő védelme.)

A projektet befogadó intézmény ill. szervezeti egység (pl. tanszék, osztály) vezetőjének új projekt bejelentésekor az igénylő kérdőívet alá kell írnia. A projekt vezetőjének a témaszám igénylő lapot minden esetben alá kell írnia. A projekt vezetője (akinek nem szükséges magának is témaszámot kérnie vagy azzal rendelkeznie) felelős azért, hogy a projekthez tartozó témaszámokat rendeltetésszerűen, kizárólag az igényelt célokra használják. Egy témaszám érvényessége a projekt érvényességi idejének lejártáig tart. Egy projekt érvényességi idejére maximum 2 évet lehet kérni, de ez a lejárat előtt meghosszabbítható.

Regisztráció

Kérjük, a témaszám igénylése előtt feltétlenül olvassa el az Általános ismertetőt és a Felhasználói Szabályzatot. Ezek pontosan tájékoztatnak arról, hogy ki, milyen célokra és milyen feltételekkel kaphat témaszámot. A hozzáférés igénylése az alábbi módon, két lépcsőben végezhető:

  1. Ha a projekt még nincs regisztrálva, töltse ki előbb a projekt regisztrációs űrlapot. A projekt elfogadása esetén (amire egy pár napot lehet, hogy várnia kell, lásd alább), kapni fog egy projekt kódot.
  2. A projekt kód ismeretében kitöltheti a felhasználói témaszám kérdőíveket az on-line szolgáltatásigénylő rendszerben. A kitöltött, aláírt kérdőíveket nyomtassa ki, és juttassa el a KIFÜ címére személyesen, vagy postai úton.

Az intézet a kinyomtatott, aláírt projektigény kézhezvételétől számított egy héten belül dönt az igény jogosságáról, illetve szükség esetén további információkért megkeresi az igénylőt. A döntés meghozatala után a KIFÜ tájékoztatja az igénylőt és ekkor egyeztetik a témaszám átvételének a módját is.