NIIFI IdP

Innen: KIFÜ Wiki


NIIF Intézet


Tulajdonság Érték
Intézmény (IdP) neve NIIF Intézet
IdP szoftver Shibboleth IdP 2.1
Technikai kapcsolattartó Bajnok Kristóf, aai _KuKaC_ niif _PoNT_ hu
Azonosítható felhasználók száma 70
Hallgatók száma 0
Alkalmazottak száma 63
Külsősök száma 3
Nem felhasználóhoz köthető bejegyzések száma 4
Hallgatók felvételének folyamata Nem alkalmazható
Alkalmazottak felvételének folyamata Új munkatárs érkezése esetén - az érkező felettesének kérésére - a névtár felelős veszi fel az adatokat az NIIFI névtárába.
Külsősök felvételének folyamata Az NIIF-fel speciális (szoros) viszonyban levők szintén azonosíthatók ennél az IdP-nél, de ez kivétel, csak igazgató(helyettesi) utasításra hozható létre.
Hallgatók törlésének folyamata Nem alkalmazható
Alkalmazottak törlésének folyamata A munkatárs kilépésekor a névtár felelős eltávolítja az edupersonAffiliation: employee attribútumot, az esetleg használt edupersonEntitlement értékeket és a kilépő munkatárs felettesével egyeztetett időpontban törli a felhasználó bejegyzését
Külsősök törlésének folyamata Nem meghatározott, mivel a felvétel is különleges eljárás szerint történik
Felhasználó intézményhez való kapcsolatát leíró attribútum/érték * Alkalmazott: edupersonAffiliation: employee
  • Külsős munkatársak: nincs edupersonAffiliation attribútum vagy edupersonAffiliation: affiliate
Egyes attribútumok származás helye ill. módosításra jogosultak A felhasználók attribútumait - a jelszavukat leszámítva - kizárólag a névtár adminisztrációjára jogosult műszaki kollégák módosíthatják. A userCertificate;binary attribútumot a tanúsítvány publikálásakor az NIIF CA hozza létre.
Jelszavak formai követelményei A felhasználók jelszavait időnként audittal ellenőrizzük, legalább 6 karakter hosszú, szólistában nem található jelszavakat kell használniuk. A jelszóváltoztató felület ellenőrzi, hogy az új jelszó megfelel-e ezeknek a követelményeknek.

A teszt felhasználók jelszavai minimálisan 8 karaktert (kis- és nagybetűket, számokat, opcionálisan egyéb karaktereket) kell, hogy tartalmazzanak.

Naplóállományok rendelkezésre állási ideje min. 6 hónap
Autentikációs backend LDAP
Autentikációs mód Username/password
Vállalt rendelkezésre állás Az Identity Provider funkciót egy nagy rendelkezésre állású klaszter biztosítja. A rendelkezésre állásnak nincs formálisan vállalt értéke (belső szolgáltatás).

Ez az oldal a Sablon:FederationMember sablont használja.