HREFPolicyStub

Innen: KIFÜ Wiki

Általános elvárások

 • A Tag és Partner az NIIFI-vel az NIIF AAI üzemeltetése érdekében folyamatosan együttműködik, különösen az NIIF AAI-val összefüggésben felmerülő visszaélések kivizsgálása érdekében.
 • Az NIIF AAI Operátor a föderáció zavartalan üzemeltetése érdekében utólagos monitoring vizsgálatot végezhet, amely során jogosult ellenőrizni:
  • az Üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki elvárások és feltételekben meghatározott kötelezettségek betartását;
  • azonosítási eljárások megfelelőségét;
  • a hatályban lévő adatvédelmi és felhasználói szabályzatnak a Tagok Tanácsa Ajánlásainak megfelelő módosítását;
  • a Tagok Tanácsa egyéb Ajánlásainak való megfelelést.
 • A Tag biztosítja, hogy a Metadata mindenkor csak az aktuális adatokat tartalmazza, ennek érdekében évente önellenőrzést végez.

Adatvédelmi elvárások

 • A Tag és a Partner biztosítja, hogy az NIIF AAI működése során közöttük a személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon történik. Így különösen:
  • a személyes adatok kezelése csak törvényi felhatalmazás vagy felhasználói önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulásán alapul, amellyel beleegyezését fejezi ki az őt érintő személyes adatok kezelésébe.
  • a Tag vagy a Partner által üzemeltetett föderációs szolgáltatás csak a működtetéséhez feltétlenül szükséges adatokat igényli a felhasználókról
 • Mind az Tag, mind a Partner rendelkezik a személyes adatok kezelését megfelelően rendező adatkezelési szabályzattal, amely rendelkezik különösen:
  • a kezelt személyes adatok köréről;
  • az adatkezelés céljáról;
  • az adatkezelés időtartamáról;
  • az adatalanyokat érintő tiltakozási jog lehetőségéről.
 • Mind a Tag, mind a Partner a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzatukat, egy az NIIF AAI által fenntartott központi helyen elérhetővé teszik.
 • A Tag biztosítja, hogy csak olyan saját szolgáltatást (Saját SP) regisztrál a Metadatába, amely
  • tiszteletben tartja az NIIF AAI működtetését megalapozó alapelveket továbbá;
  • betartja az Üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki elvárások és feltételekben foglalt kötelezettségek, az ott meghatározott feltételeknek már az NIIF AAI-hez való csatlakozás pillanatában, továbbá az NIIF AAI tagsága során mindvégig megfelel;
  • az üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki elvárások és feltételekben foglalt kötelezettségeknek való folyamatos megfelelés érdekében feliratkozik az NIIF AAI Operátor által üzemeltetett levelezőlistára, valamint folyamatosan kapcsolatot tart az NIIF AAI Operátorral és az NIIF AAI többi résztvevőjével;
  • biztosítja az azonosítási eljárások megfelelőségét és elérhetőségét;
  • az Üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki elvárások és feltételekben foglalt kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik;
  • betartja az NIIF AAI működését szabályozó kötelező dokumentumok (Csatlakozási Szerződés, Szabályzat) vonatkozó rendelkezéseit.
 • A Tag felelősséget vállal, hogy a Saját SP vállalt kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá ezen kötelezettségeinek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik.
 • Adatminőség
  • Az adatkezelés során a személyes adat felvételének és kezelésének nemcsak tisztességesnek és törvényesnek kell lennie, de az így rögzített adatnak pontosnak, teljesnek, és ha szükséges időszerűnek is kell lennie.
  • A személyes adat tárolási módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintett felhasználót csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  • Az adatminőség biztosítása érdekében az Idp AAI adatbázis adatait authoritatív adatbázisban rögzített adatok alapján célszerű létrehozni, így az adatok folyamatosan frissülésével azok időszerűsége, pontossága nem vitatott.
  • Amennyiben nem az IdP AAI adatbázis nem autoratív adatbázis alapján működik az Tagnak meg kell tennie a szükséges lépéseket az adatminőség biztosítása érdekében.

Identitás kezeléssel kapcsolatos elvárások

 • A Tag biztosítja, hogy a Felhasználó regisztrációs folyamata, továbbá az NIIF AAI regisztrációjának törlése megfelelően dokumentált legyen.
 • Az Tag mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kiadott személyes adatok megfeleljenek az adatminőség törvényi követelményeinek, így azok pontosak és időszerűek legyenek.
  • A Tag IdP AAI kapuja által szolgáltatott identitás-csoportokat (pl. hallgatók, oktatók) teljes módon kell nyilvántartani, így ennek megfelelően pl. nem csak egy csoportjuk számára szolgáltat TO DO
  • A Tag a felhasználói identitáskezelés körében biztosítja, hogy a Felhasználók adataiban, ill. státuszában bekövetkezett változtatásoknak a változástól illetve a változás bejelentésétől számított 7 napon belül megjeleníti az NIIF AAI attribútumokban.
   • Státusz adatok esetében a változást követő 7. napon;
   • Személyi adatok esetében a változás bejelentéstől számított 7. napon;
   • Szervezeti kapcsolódás adatait illetően a kapcsolódást elsődlegesen nyilvántartó rendszerben bekövetkező változástól számított 14. nap;
   • Oktatással kapcsolatos adatok esetében az oktatási adatokat elsődlegesen nyilvántartó rendszerben bekövetkező változástól számított 30. napon.
 • A Tag biztosítja, hogy az IdP AAI Kapu az attribútum specifikációban megkövetelt attribútumokat megvalósítsa.

A Tag és Partner egyéb kötelezettségei az NIIF AAI üzemeltetés érdekében

 • A Tag az NIIF AAI megfelelő üzemeltetés érdekében biztosítja, hogy az IdP AAI Kapu a Felhasználó azonosítását követően kiadja az attribútumokat (ARP) az SP AAI Kapu részére.
 • A Partner feltünteti a Resource Registry-ben a megkövetelt, ill. opcionális attribútumok körét, továbbá az NIIF AAI-ban történő részvétele során biztosítja, hogy az így megadott adatok mindig naprakészek legyenek.