HPC felhasznaloi alapelvek

Innen: KIFÜ Wiki

A KIFÜ Szuperszámítógép Felhasználói Szabályzata

Az alábbi dokumentum által rögzített szabályok a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) Szuperszámítógép Központ összes felhasználója számára kötelezően betartandók. A szabályok megszegését a KIFÜ szankcionálja. Noha a szabályok számos tiltást is tartalmaznak, ezek célja természetesen nem a munka megnehezítése vagy kényelmetlenné tétele. Az üzemeltetők szándéka az, hogy ezt a nagy értékű erőforrást minél biztonságosabban és minél hatékonyabban, minél több felhasználó használhassa. Ezért van szükség az olykor szigorú rendszabályok maradéktalan betartására, melyek egyben a felhasználók érdekeit is szolgálják.

1. A témaszám

 1. A témaszámok egyediek, személyre szólóak, át nem ruházhatók, kölcsön nem adhatók még ideiglenesen sem.
 2. A témaszám tulajdonosa a témaszámot kizárólag az igényléskor bejelentett projekthez és feladatokhoz használhatja.
 3. A témaszám átvételével a felhasználó deklarálja, hogy megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja a szuperszámítógép Felhasználói Szabályzatát.

2. Biztonság

 1. Minden körülmények között törekedni kell a rendszer és adatainak maximális biztonságára.
 2. A rendszerben észlelt bármilyen biztonsági probléma, hiba vagy a témaszám illegális használatára, a rendszerbe való betörésre utaló jelek esetén haladéktalanul értesíteni kell a KIFÜ-t.
 3. A felhasználó számítógépe és a szuperszámítógép között kizárólag biztonságos (titkosított adatátvitelt használó)protokollok segítségével szabad kapcsolatot teremteni. Mind az alfanumerikus illetve a grafikus felületek továbbításához, a file transzferhez az ssh (secure shell) protokollt kell használni.
 4. Tilos a szuperszámítógépet elektronikus levelezésre, Webböngészésre használni, valamint tilos rajta hálózati szolgáltatásokat üzemeltetni.
 5. A standard, telepített alkalmazásokon kívül csak a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) külön engedélyével futtathatók olyan szoftverek amelyek önálló hálózati kommunikációt végeznek.

3. A szuperszámítógép használata

 1. A szuperszámítógépet csak érvényes témaszám birtokában, a témaszám igénylésekor megjelölt feladatokra lehet használni a kapott kvóták keretein belül.
 2. A szuperszámítógép erőforrásait takarékosan kell használni, kerülve a szükségesnél több kapacitás használatát.
 3. Tilos az erőforrásokat a kapott kvóták keretein túl igénybe venni, vagy ezt megkísérelni.
 4. Tilos az operációs rendszer védelmi rendszerének a feltörését megkísérelni.
 5. Tilos a szuperszámítógépre nem jogtiszta szoftvereket telepíteni.
 6. Tilos a szuperszámítógépet bármilyen törvénybe ütköző cselekedetre használni.
 7. Tilos a szuperszámítógéppel olyan tevékenységet folytatni, amely ellentétes a KIFÜ NIIF Program használatának szabályzatával.(KIFÜ AUP)
 8. A felhasználó a Felhasználói Szabályzat rendelkezéseinek betartásán túlmenően mindenkor köteles elfogadni és követni a szuperszámítógépet üzemeltető személyzet esetleges utasításait.
 9. A felhasználó kizárólagosan felelős a témaszámán folytatott mindennemű tevékenységért és a rendelkezésére bocsátott erőforrásokért erkölcsi, anyagi és jogi értelemben egyaránt.

4. Az üzemeltető jogai

 1. A szuperszámítógép felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználás tényére, a projektre és annak eredményeire a KIFÜ nyilvánosan is hivatkozhat.
 2. Az üzemeltetőnek jogában áll a rendszer karbantartása illetve hibaelhárítás során a felhasználó katalógusaiba és file-jaiba betekinteni, noha azok tartalmát harmadik féllel nem közölheti (kivéve, ha a Felhasználói Szabályzat megsértésének alapos gyanúja merül fel a felhasználóval szemben).
 3. A KIFÜ-nek jogában áll a felhasználót szankcionálni abban az esetben ha alapos gyanú merül fel arra vonatkozólag, hogy a felhasználó a Felhasználói Szabályzat rendelkezéseit megsértette. A szankcionálás állhat a hozzáférés korlátozásából vagy felfüggesztéséből, de súlyosabb esetben jogi felelősségre vonás is kezdeményezhető.

5. Hivatkozási és beszámolási kötelezettség

 1. A szuperszámítógép alkalmazásával elért tudományos eredmények, tapasztalatok hazai és nemzetközi publikációiban meg kell említeni a KIFÜ infrastruktúra alkalmazásának tényét.
 2. A szuperszámítógépet felhasználó projektek státuszáról, előrehaladásáról, elért eredményeiről évente legalább egyszer,(illetve a projekt befejeződésekor, a témaszám megszűnésekor, vagy a KIFÜ külön kérésére bármikor) rövid írásos összegzést kell küldeni a KIFÜ-nek melyben többek között meg kell adni a projekttel kapcsolatban megjelent publikációk jegyzékét és elérhetőségét is. Az éves beszámoló megküldésének határideje november 30.