HPC-GYIK

Innen: KIFÜ Wiki

Ki használhatja a szuperszámítógépet?


A szuperszámítógép-rendszert felhasználói a magyar akadémiai körből, azon belül is a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) tagintézményei köréből kerülhetnek ki. A szuperszámítógépek tényleges felhasználói ezen intézmények munkatársai ill. hallgatói, valamint - indokolt esetben - egy KIFÜ tagintézmény és egy magyar vagy külföldi nem KIFÜ tagintézmény közötti tudományos kooperáció esetén a nem KIFÜ tagintézmény munkatársai lehetnek. Speciális esetben, egyéb indokokra való tekintettel (pl. nagy jelentőségű, az ország számára kiemelten fontos kutatás/fejlesztés/alkalmazás stb.) a fenti szabály alól a KIFÜ vezetése egyedi elbírálás alapján felmentést adhat.

Mire használható a szuperszámítógép-rendszer?


A szuperszámítógép üzemeltetésének célja a magyar kutatás és felsőoktatás nagysebességű ill. kapacitású számítási igényeinek kiszolgálása. A gépek tehát felhasználhatók az alkalmazására jogosult intézmények bármelyikében folyó olyan kutatási és/vagy oktatási célra, amelyhez ilyen teljesítményű számítástechnikai kapacitás szükséges. Elsősorban az extrém számítási mennyiséget vagy sebességet igénylő vagy igen nagy memóriaigényű alkalmazások kiszolgálása a cél.A szuperszámítógépek nem használhatók a fentiektől eltérő célokra (pl. profitérdekelt tevékenység keretében folyó fejlesztésekhez, alkalmazásokhoz, vagy más, hagyományos eszközökkel is kielégítően megoldható feladatokhoz, stb.), vagy hagyományos értelemben vett hálózati szolgáltatások (pl. web-, ftp-, adatbázis- vagy file szerver) üzemeltetésére sem.

Hogyan lehet a szuperszámítógépekhez hozzáférni?


A szuperszámítógép-rendszer mindegyik alrendszere a KIFÜ központban, illetve KIFÜ regionális központokban üzemelnek, ott ahol a magyar akadémiai Internet gerinchálózat (HBONE+) nagysebességű vonalai összefutnak. Az alrendszerek többször 10GB/s sebességű, dedikált lambda-kapcsolatokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, illetve a hálózathoz. Igénybevételük távolról, a hálózaton keresztül lehetséges, tetszőleges kliens számítógépről, alfanumerikus vagy grafikus terminál, ill. terminál emuláció valamint biztonságos kapcsolatot lehetővé tevő protokollok (ssh, scp), köztesréteg felhasználásával.A kitűnő hálózati kapcsolódás biztosítja, hogy a rendszert a gerinchálózat bármelyik pontjáról nagy sebességgel el lehet érni, és így még nagy mennyiségű adat mozgatása sem jelent problémát.A szuperszámítógép-rendszerhez való hozzáféréshez témaszám(ok)ra van szükség, amit az üzemeltetőtől kell igényelni. A témaszám igényléshez egy kérdőívet kell kitölteni, amelyen megadott információk alapján dönt a KIFÜ az igénylés jogosságáról. Szükség esetén a KIFÜ konzultálhat is az igénylővel mielőtt döntést hoz. A témaszám személyre szóló és át nem ruházható. A témaszám átvételével a felhasználó deklarálja, hogy megismerte, és magára nézve kötelezőnek tartja a szuperszámítógép használatára vonatkozó szabályokat.


Melyek a felhasználás feltételei?


A szuperszámítógépeket csak érvényes témaszám birtokában, a témaszám igénylésekor megjelölt feladatokra lehet használni a kapott kvóták keretein belül.A szuperszámítógépek felhasználásával elért tudományos eredmények, tapasztalatok hazai és nemzetközi publikációiban meg kell említeni a KIFÜ infrastruktúra alkalmazásának tényét.A szuperszámítógépeket felhasználó projektek státuszáról, előrehaladásáról, elért eredményeiről évente legalább egyszer rövid összegzést kell küldeni a KIFÜ-nek.


Hogyan kerülnek elosztásra az erőforrások?


A szuperszámítógép erőforrásai (gépidő, processzorszám, memória, háttértár) korlátozottak. Az alapvető cél az, hogy mindenki hozzájusson a számára szükséges kapacitáshoz. Amennyiben egy adott pillanatban az igények meghaladják a rendelkezésre álló kapacitást, úgy a felhasználható kvóták, és az egyes projektekhez rendelt prioritások alapján osztjuk fel az erőforrásokat. A szuperszámítógépen a CPU igényes jobok futtatása helyi ütemező és erőforrás elosztó rendszeren, illetve grid erőforrás brókeren keresztül lehetséges.


Milyen alkalmazások, felhasználói szoftverek ill. fejlesztő eszközök állnak rendelkezésre?


A szuperszámítógépeken elérhetők az elterjedt számítógép programozási nyelvek fordítóprogramjai, könyvtárai ill. egyéb fejlesztőeszközei (pl. C, C++, Fortran), a párhuzamos alkalmazások futtatásához szükséges különféle szoftver környezetek (pl. MPI, OpenMP, CUDA), egyéb, Linux környezetben használható HPC (High Performance Computing) eszközök, optimalizált párhuzamos matematikai könyvtárak, valamint különféle célalkalmazások.

Milyen felhasználói támogatás/segítség vehető igénybe?


A szuperszámítógépek üzemeltetői helpdesk szolgáltatás keretében a gép felhasználói számára szakmai segítséggel, konzultációval, tanácsadással szolgálnak. Szervezünk továbbá a szuperszámítógéppel és felhasználásával kapcsolatos tanfolyamokat, workshopokat és szemináriumokat is. A projekt weboldalai szintén hasznos információkkal szolgálnak.


Mennyit kell fizetni a szuperszámítógépek használatáért?


A szuperszámítógépek használata ingyenes a jogosult felhasználók számára.


A köszönetnyilvánítást milyen formában javasolt megtenni a publikációban?


Angol nyelvű tudományos publikációkban a következő köszönetnyilvánítást javasoljuk: We acknowledge [KIFÜ] for awarding us access to resource based in Hungary at [Budapest/Debrecen/Pécs/Szeged]. Where technical support has been received the following additional text should also be used: The support of [name of person/people] from Governmental Information Technology Development Agency (GITDA), Hungary to the technical work is gratefully acknowledged.