FedReqDef

Innen: KIFÜ Wiki
  • KÖTELEZŐ: az együttműködés minimális feltételeinek biztosítása érdekében egy intézmény vagy szolgáltató nem csatlakozhat a föderációhoz, ha a követelményt nem elégíti ki. A kötelező követelmények megszegése az intézmény kizárását eredményezheti.
  • AJÁNLOTT: a követelmény nem teljesítése gondokat okozhat más intézményekkel vagy szolgáltatókkal történő együttműködésben, ezért csak alapos okkal lehet a követelménytől eltekinteni. A föderációhoz csatlakozáskor a nem teljesített AJÁNLOTT követelményeket meg kell vizsgálni, és dokumentálni kell.
  • OPCIONÁLIS: a követelmény teljesítése az intézmény döntésére van bízva.
  • KELL: lásd KÖTELEZŐ
  • LEHETSÉGES: lásd OPCIONÁLIS
  • TILOS: TODO
  • NEM JAVASOLT: TODO