AttributeDefTest

Innen: KIFÜ Wiki

Attribútumok listája

ProbaAttributum
Elnevezés URI: nincs megadva
OID: 1.2.3.4
Rövid leírás Rövid leírás
Implementáció kötelező
Részletes leírás Ez egy hosszú hosszú szöveg
Még felsorolás is van benne
  1. Egy
  2. Kettő
  3. Három
Lehetséges értékek nincs korlátozás
Értékek száma multi
Szintaktika Directory String
Adatgazda nem definiált
Példa helló béla