UApprove

Innen: KIFÜ Wiki
A lap korábbi változatát látod, amilyen Sitya(AT)niif.hu (vitalap | szerkesztései) 2011. november 8., 16:37-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)


uApprove

Felépítés

Az uApprove a SWITCH.ch által fejlesztett alkalmazás, ami a Shibboleth2 IdP-vel együttműködve képes a felhasználótól attribútum-kiadás hozzájárulást kérni.

A uApprove két részből áll. Egy szervlet filterből (IdP plugin), ami a Shibboleth2 IdP webalkalmazásba beépülve elkapja és elemzi a kéréseket, illetve egy különálló webalkalmazásból (Viewer), ami a felhasználói hozzájárulást kéri el.

A felhasználói hozzájárulásnak két szintje van: a globális felhasználási feltételek elfogadása, illetve minden SP esetén egy ún. digitális identitás elfogadása. Ez utóbbi felület lehetőséget ad a felhasználó számára hogy lássa az adott SP felé kiadandó attribútumait, és beleegyezzen azok kiadásába.

A hozzájárulások XML fájlban vagy relációs adatbázisban is tárolhatók. A uApprove lehetőséget ad arra, hogy az SP-hez történő hozzáféréseket naplózza, az attribútum-kiadástól függetlenül (tehát elég az IdP plugin komponenst használni ahhoz hogy a naplózás működjön - ezt Monitoring módnak hívjuk).

uApprove viewer webalkalmazás telepítése

cd uApprove-2.1.4/
unzip viewer-2.1.4-bin.zip
sudo cp viewer-2.1.4/conf-template/* /path/to/uApprove/uApprove 
sudo cp -r viewer-2.1.4/webapp /path/to/tomcat/webapps/uApprove

A uApprove közös konfiguráció a common.properties fájlban található:

storageType = Database
databaseConfig = /path/to/uApprove/database.properties
#storageType = File
#flatFile = /path/to/uApprove/uApprove-log.xml

# A globális felhasználási feltételeket tároló fájl
# Ebben az XML-ben több verzió is tárolható, 
# verzióváltás esetén a felhasználónak újra el kell fogadnia.
termsOfUse = /path/to/uApprove/terms-of-use.xml

# Kommunikáció titkosításához 
SharedSecret = some-very-random-string


database.properties (a támogatott RDBMS a MySQL):

driver = com.mysql.jdbc.Driver
url = jdbc:mysql://localhost:3306/*dbname*
user = *username*
password = *password*
sqlCommands = /path/to/ArpViewer/mysql.commands

viewer.properties:

# amennyiben a böngésző nem küld lokalizációs információt, ezen beállítás jut érvényre
useLocale = HU_hu
# felajánljuk-e a felhasználónak az sp-től független beleegyezést
globalConsentPossible=true
loggingConfig = /path/to/uApprove/logging.xml


attribute-list: az attribútumok sorrendezését és egyes nem kívánt attribútumok (pl transientid) elrejtését állíthatjuk be benne. Az attribútumnevek a Shibboleth2 attribute-resolver.xml -ben deklaráltaknak kell megfeleljenek.

web.xml (/path/to/tomcat/webapps/uApprove/WEB-INF):

 <context-param>
  <param-name>Config</param-name>
  <param-value>
  /path/to/uApprove/viewer.properties;
  /path/to/uApprove/common.properties;
  </param-value>
 </context-param>

IdP plugin beállítása

Csomagoljuk ki a plugint és másoljuk a konfigurációt illetve a szükséges library fájlokat a helyükre

 cd uApprove-2.1.4/
 unzip idp-plugin-2.1.4-bin.zip
 sudo cp idp-plugin-2.1.4/conf-template/* /path/to/uApprove
 sudo cp idp-plugin-2.1.4/lib/* /path/to/idp-setup/src/main/webapp/WEB-INF/lib/

Ezután szerkesszük az IdP web.xml konfigurációját

<web-app>
 ...
 
 <filter>
  <filter-name>uApprove IdP plugin</filter-name>
  <filter-class>ch.SWITCH.aai.uApprove.idpplugin.Plugin</filter-class>
  <init-param>
   <param-name>Config</param-name>
   <param-value>
    /path/to/uApprove/idp-plugin.properties;
    /path/to/uApprove/common.properties;
   </param-value>
  </init-param>
 </filter>

 <filter-mapping>
  <filter-name>uApprove IdP plugin</filter-name>
  <url-pattern>/profile/*</url-pattern>
  <dispatcher>REQUEST</dispatcher>
  <dispatcher>FORWARD</dispatcher>
 </filter-mapping>
 
</web-app>

Ezután a Shibboleth IdP setup.sh szkriptjével készítsük el a webarchívumot (idp.war), amit telepítsünk újra.

A uApprove IdP plugin egyedi beállításai az idp-plugin.properties-ben találhatóak:

# Azon SP-hez amihez nem akarunk ArpFiltert használni
spBlacklist = /path/to/config/sp-blacklist
# SP logolás
LogProviderAccess = false
# Csak SP logolás
MonitoringOnly = false
# ArpViewer alkalmazás helye
uApproveViewer = https://idp.example.org/uApprove/Controller
# Támogassuk-e a passzív authentikációt
isPassiveSupport = false

Attribútumnevek beállítása

Az attribútumnevek helyes megjelenítéséhez az ArpViewer a Shibboleth2 IdP attribute-resolver.xml fájlt használja. Ebben a fájlban kell beállítani a lokalizált attribútumneveket a következőképpen:

Shibboleth2 IdP conf/attribute-resolver.xml:

 <resolver:AttributeDefinition id="postalAddress" 
 xsi:type="Simple" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:ad" 
 sourceAttributeID="postalAddress">
 
 <resolver:Dependency ref="myLDAP" />
 <resolver:DisplayName xml:lang="en">Business postal address</resolver:DisplayName>
 <resolver:DisplayName xml:lang="hu">Hivatalos postai cím</resolver:DisplayName>
 <resolver:DisplayDescription xml:lang="en">Business postal address: Campus or office address</resolver:DisplayDescription>
 <resolver:DisplayDescription xml:lang="hu">Az intézmény hivatalos postai címe</resolver:DisplayDescription>

Megjegyzés: a Resource_Registry által előállított attribute-resolver.xml template fájl tartalmazza az attribútumok magyar nyelvű leírásait.

ArpFilter before the profile servlet - support for other authentication modules

Lásd: ArpFilterProposal (angol)