Módosítások

AAI/AzureADasAuthsource

8 482 bájt hozzáadva, 2021. október 13., 15:05
Új oldal, tartalma: „Amennyiben Azure AD-ban tároljuk a felhasználói adatokat, úgy lehetőség van azt azonosítási forrásként is használni. A SimpleSAMLphp oldalon leírt telep…”
Amennyiben Azure AD-ban tároljuk a felhasználói adatokat, úgy lehetőség van azt azonosítási forrásként is használni. A [[SimpleSAMLphp]] oldalon leírt telepítés után az alábbiak elvégzésére van szükség:
(ez csak egy példakonfiguráció, természetesen el lehet ettől térni)

== Teendők SimpleSAMLPHP (SSP) oldalon ==

Keressük ki az Azure AD-ból a Tenant ID-t. A beállítás során erre _TenantID_-val fogunk hivatkozni, oda minden esetben ezt az azonosítót kell behelyettesíteni. Az azonosítót jelenleg a
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview oldalon keresztül lehet beszerezni
(Forrás: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-how-to-find-tenant)

A _DOMAIN_ helyére a használni kívánt scope-ot szükséges behelyettesíteni (pl intezmeny.hu)

=== config/authsources.php fájlba ===

<source lang="php">
'default-sp' => [
'saml:SP',

// The entity ID of this SP.
// Can be NULL/unset, in which case an entity ID is generated based on the metadata URL.
'entityID' => null,

// The entity ID of the IdP this SP should contact.
// Can be NULL/unset, in which case the user will be shown a list of available IdPs.
'idp' => 'https://sts.windows.net/_TenantID_/',

// The URL to the discovery service.
// Can be NULL/unset, in which case a builtin discovery service will be used.
'discoURL' => null,
'NameIDFormat' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent',
'simplesaml.nameidattribute' => 'eduPersonTargetedID',

/*
* The attributes parameter must contain an array of desired attributes by the SP.
* The attributes can be expressed as an array of names or as an associative array
* in the form of 'friendlyName' => 'name'. This feature requires 'name' to be set.
* The metadata will then be created as follows:
* <md:RequestedAttribute FriendlyName="friendlyName" Name="name" />
*/
/*
'name' => [
'en' => 'A service',
'no' => 'En tjeneste',
],

'attributes' => [
'attrname' => 'urn:oid:x.x.x.x',
],
'attributes.required' => [
'urn:oid:x.x.x.x',
],
*/
],

</source>

=== config/config-metarefresh.php fájlba ===

<source lang="php">
$config = [

'sets' => [
'azure' => [
'cron' => ['hourly'],
'sources' => [
[
'src' => 'https://login.microsoftonline.com/_TenantID_/federationmetadata/2007-06/federationmetadata.xml',
],
],
'expireAfter' => 34560060, // Maximum 4 days cache time (3600*24*4)
'outputDir' => 'metadata/metarefresh-azure',
'outputFormat' => 'flatfile',
],
],
];
</source>

=== metadata/saml20-idp-hosted.php ===

A

<source lang="php">

'authproc' => [

10 => [
'class' => 'core:AttributeMap',
'azure2name'
],

15 => [
'class' => 'core:AttributeCopy',
'eduPersonPrincipalName' => 'schacPersonalUniqueCode',
],

16 => [
'class' => 'core:PHP',
'code' => '
$attributes["schacPersonalUniqueCode"][0] = "urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:_DOMAIN_:" . $attributes["schacPersonalUniqueCode"][0];
',
],

18 => [
'class' => 'core:AttributeAlter',
'subject' => 'eduPersonPrincipalName',
'pattern' => '/^.*$/',
'replacement' => '${0}@_DOMAIN_',
'target' => 'eduPersonPrincipalName'
],

20 => [
'class' => 'core:AttributeAdd',
'eduPersonEntitlement' => array('urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms')
],

22 => [
'class' => 'core:AttributeAdd',
'schacHomeOrganization' => array('_DOMAIN_')
],

23 => [
'class' => 'core:AttributeAdd',
'schacHomeOrganizationType' => array('urn:schac:homeOrganizationType:eu:higherEducationalInstitution')
],

// Azure AD-ban célszerű az affilation-t (intézményhez való viszonyt, pl hallgató, oktató, dolgozó) security group alapján meghatározni. Ezeknek az objektum azonosítóját át fogja adni az Azure AD, amit könnyen kicserélhetünk a kívánt affilation-re:

31 => [
'class' => 'core:AttributeAlter',
'subject' => 'eduPersonAffiliation',
'pattern' => '/^_eduID_Dolgozó_GroupID_$/', // _eduID_Dolgozó_GroupID_ értéket cseréljük a megfelelő Objektum ID-ra
'replacement' => 'faculty',
],

32 => [
'class' => 'core:AttributeAlter',
'subject' => 'eduPersonAffiliation',
'pattern' => '/^_eduID_Hallgató_GroupID_$/', // _eduID_Hallgató_GroupID_ értéket cseréljük a megfelelő Objektum ID-ra
'replacement' => 'student',
],

33 => [
'class' => 'core:AttributeAlter',
'subject' => 'eduPersonAffiliation',
'pattern' => '/^_eduID_Admin_GroupID_$/', // _eduID_Admin_GroupID_ értéket cseréljük a megfelelő Objektum ID-ra
'replacement' => 'staff',
],

34 => [
'class' => 'core:AttributeAdd',
'eduPersonAffiliation' => array('member'),
],

35 => [
'class' => 'core:AttributeCopy',
'eduPersonAffiliation' => 'eduPersonScopedAffiliation'
],

36 => [
'class' => 'core:AttributeAlter',
'subject' => 'eduPersonScopedAffiliation',
'pattern' => '/^.*$/',
'replacement' => '${0}@$_DOMAIN_',
],

50 => [
'class' => 'core:TargetedID',
'identifyingAttribute' => 'eduPersonPrincipalName',
'nameId' => TRUE,
],

60 => [
'class' => 'core:AttributeMap',
'name2oid'
],
75 => [
'class' => 'entitycategories:EntityCategory',
'default' => true,
'strict' => false,
'allowRequestedAttributes' => true,
'http://eduid.hu/category/registered-by-eduidhu' => [],
'http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1' => [
'urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241', # displayName
'urn:oid:2.5.4.4', # sn
'urn:oid:2.5.4.42', # givenName
'urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3', # mail
'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6', # eduPersonPrincipalName
'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9', # eduPersonScopedAffiliation
'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1', # eduPersonAffiliation
],
'http://refeds.org/category/research-and-scholarship' => [
'urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241', # displayName
'urn:oid:2.5.4.4', # sn
'urn:oid:2.5.4.42', # givenName
'urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3', # mail
'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6', # eduPersonPrincipalName
'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9', # eduPersonScopedAffiliation
'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1', # eduPersonAffiliation
],
],

90 => 'core:AttributeLimit',
],

'simplesaml.nameidattribute' => 'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6',

'attributeencodings' => array(
'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10' => 'raw', /* eduPersonTargetedID with oid NameFormat. */
),

'sign.logout' => true

];

</source>

== Teendők Azure AD oldalon ==

# A https://portal.azure.com/ oldalon jelentkezzünk be egy adminisztrátori fiókkal
# Válasszuk az "App registrations"-t
# "New registration"
# "Redirect URI (optional)" -nál adjuk meg a telepített SSP default SP címét. Pl: https://idp._DOMAIN_/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp
# "Token configuration" => "Add optional claim" => "Token type"-nál válasszuk a "SAML"-t és jelöljük ki az összes attribútumot, majd, "Add"
# "Add groups claim", majd mentsük el

[[Fájl:Token configuration.png|bélyegkép]]

# Állítsuk be az API persmissions-t az alábbi alapján:

[[Fájl:API permissions.png|bélyegkép]]

Navigációs menü