Shibboleth Service Provider (SP) és Docker

Innen: KIFÜ Wiki
A lap korábbi változatát látod, amilyen Northway(AT)niif.hu (vitalap | szerkesztései) 2018. május 18., 13:52-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Az alábbi lapon összefoglaljuk a legfontosabb lépéseket, melyek általános esetben elegendőek ahhoz, hogy működő Shibboleth SP-t állítsunk üzembe, Docker ko…”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Az alábbi lapon összefoglaljuk a legfontosabb lépéseket, melyek általános esetben elegendőek ahhoz, hogy működő Shibboleth SP-t állítsunk üzembe, Docker konténerben. Fontos, hogy rengeteg olyan igény lehet, amely további speciális beállítások meglétét teszik szükségessé, ezeket ezen a lapon nem részletezzük, ilyen irányú tájékozódáshoz legbiztosabb források:

Apache

VirtualHost

Ebben az esetben a futtatni kívánt alkalmazás és a Shibboleth egy konténeren belül fut.


Proxy

 <VirtualHost *:80>
   ServerName https://domain:443
   ServerAdmin admin@domain.com
   UseCanonicalName On
   ErrorLog /dev/stderr
   CustomLog /dev/stdout combined
   ProxyVia On
   ProxyRequests Off
   ProxyPreserveHost On
   ProxyPass /Shibboleth.sso !
   ProxyPass / http://cel_kontener:8080/ retry=0 timeout=30
   ProxyPassReverse / http://cel_kontener:8080/
   <Location "/socket.io">
     RewriteEngine On
     RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket [NC]
     RewriteRule /(.*) ws://cel_kontener:8080/socket.io/$1 [P,L]
     ProxyPass http://cel_kontener:8080/socket.io retry=0 timeout=30
     ProxyPassReverse http://cel_kontener:8080/socket.io
   </Location>
   <Proxy "*">
     AuthType shibboleth
     ShibRequestSetting requireSession 1
     Require valid-user
   </Proxy>
 </VirtualHost>