Shibboleth IdP telepítés (Debian)

Innen: KIFÜ Wiki


Előkészületek

Tanúsítvány

Kell készíteni egy megfelelő SSL szerver tanúsítványt. Ha más nem szól ellene, érdemes ugyanazt a tanúsítványt használni a felhasználók felé, mint az SP-k felé.

Tűzfal

Be kell engedni a 443-as és a 8443-as portokat. Ha nagyon szigorúan vesszük, akkor a 8443-as portot elegendő csak a szóbajöhető SP-kről beengedni, de ezzel általában nem vagyunk tisztában, ezért célszerű a "nagyvilágból" beengedni. Biztonsági szempontból nem sok különbség van a 443-as és a 8443-as porton elérhető alkalmazások között.

Tomcat

JDK telepítés

Sajnos Etch alatt a sun-java5-jdk csomag függ egy csomó X-es csomagtól, melyeket nem biztos, hogy szeretnénk telepíteni egy szerveren, érdemes lehet

 • feltenni a sun-java5-jre csomagot ÉS
 • kézzel telepíteni egy JDK-t, mondjuk a http://java.sun.com oldalról letöltve

Ez igazából egy nagy hack, ugyanis ahhoz, hogy a tomcat-et csomagból telepíteni tudjuk, kell a java2-runtime csomag, amelyet biztosít a JRE is, viszont a Tomcat-nek JDK kell, hogy JSP-t tudjon futtatni.

Megj.: Minden JSP-t első futtatáskor a konténer (Tomcat) lefordít Java kóddá, aztán byte-kóddá, ezért tart jó sokáig az - újraindítás utáni - első request. Ezután az eredményt elcache-eli, így csak akkor kell újrafordítania, ha a JSP megváltozik.

A JDK telepítés elég egyszerű, letöltjük a java.sun.com oldalról a nekünk tetsző verziót, aztán kicsomagoljuk, mondjuk a /usr/lib alá, aztán csinálunk egy szimbolikus linket, hogy a /usr/jdk mindig a "jó" JDK-ra mutasson.

Tomcat telepítés

Ha minden rendben meg, akkor elegendő egy

apt-get install tomcat5.5

Ez felpakolja a tomcat különböző függőségeit is.

Ahhoz, hogy a Tomcat rendben elinduljon, szükséges neki megmondani, hogy hol találja a JDK-t. Ezért tegyük a /etc/default/tomcat5.5 fájlba a következőt:

JAVA_HOME=/usr/jdk

Ne felejtsük el, hogy a Tomcat szerver "tomcat55" user nevében fog futni! Mivel a Shibboleth servletnek szüksége van arra, hogy hozzáférjen a filerendszerhez, a Java Security Manager-t ki kell kapcsolni a /etc/default/tomcat5.5 fájlban:

TOMCAT5_SECURITY=no

Tomcat konfiguráció

A 8009-es porton figyelő Connector elem konfigurációjához hozzá kell adni, hogy a tomcatAuthentication értéke "false" legyen, ezen kívül a hozzáférést korlátozhatjuk a localhost-ra is (hiszen a Connector-t csak a helyben futó Apache mod_jk konnektora érheti el).

<Connector port="8009" address="127.0.0.1" tomcatAuthentication="false"
        enableLookups="false" redirectPort="8443" protocol="AJP/1.3" />

Apache

IdP-t telepíthetünk "standalone" Tomcat környezetre is, ekkor nincs szükségünk Apache-ra. A leírást ide kérjük :)

Az IdP telepítéséhez szükségünk lesz az alap apache szerverre (Etch-ben 2.2-es verziójú) és néhány modulra:

 • libapache-mod-ssl: a mod_ssl az apache2 csomag része.
 • libapache2-mod-jk

A konfiguráció lépései:

 • mod_ssl modul betöltése; figyelés a 8443-as porton is
 • mod_jk modul betöltése, konfigurálása
 • VirtualHost konfigurálása
 • autentikáció konfigurálása

mod_ssl

/etc/apache2/ports.conf

Listen 443
Listen 8443

Engedélyezzük az SSL modult.

a2enmod ssl

mod_jk

A mod_jk telepítés után alapértelmezetten engedélyezve van, ha mégsem lenne, az a2enmod jk paranccsal engedélyezhetjük.

A /etc/libapache2-mod-jk/workers.properties file-ban állítsuk be a workers.tomcat_home és a workers.java_home paramétereket a Tomcat ill. a JDK telepítésénél használt értékekre. (tomcat_home=/usr/share/tomcat5.5 az alapértelmezett telepítésnél.)

Már csak az van hátra, hogy bizonyos URI-kra érkező kéréseket a modul átküldje a Tomcat-nek. Ehhez az alábbi konfigurációs direktívákat kell megadnunk valahol a szerver konfigurációban (pl. /etc/apache2/apache2.conf)

<IfModule mod_jk.c>
  JkWorkersFile /etc/libapache2-mod-jk/workers.properties
  JkLogFile /var/log/apache2/mod_jk.log
  JkLogLevel info
  JkMount /shibboleth-idp/* ajp13_worker
</IfModule>

A fenti példában a shibboleth-idp az IdP servlet telepítése során (később) megadott URI. Ez azt jelenti, hogy a /shibboleth-idp URI alá jövő összes kérést a Tomcat fogja megkapni.

RedHat ES4 disztribúció alatt az ajp13_worker helyett ajp13-t kellett használni.

VirtualHost

Nem feltétlenül szükséges külön VirtualHost-ban futtatni az IdP-t, de sok szempontból "tisztább" konfigurációt eredményez. Egy működő konfig:

 <VirtualHost 193.224.163.21:443 [2001:738:0:600:216:3eff:fe00:18]:443>
 ServerName   papigw.aai.niif.hu
 ServerAdmin   root@niif.hu
 DocumentRoot  /var/www/papigw.aai.niif.hu/htdocs
 CustomLog    /var/log/apache2/papigw.aai.niif.hu.ssl_access.log combined
 ErrorLog    /var/log/apache2/papigw.aai.niif.hu.ssl_error.log
 SSLEngine    On
 SSLCertificateFile   /etc/apache2/ssl/papigw.aai.niif.hu.crt
 SSLCertificateKeyFile  /etc/apache2/ssl/papigw.aai.niif.hu.key
 
 <Location /shibboleth-idp/SSO>
    AuthType Basic
    AuthBasicProvider ldap
    AuthName "Login to PAPIGW Identity Provider"
    AuthLDAPURL ldaps://directory.iif.hu:636/ou=users,o=niifi,o=niif,c=hu?uid?one
    AuthLDAPBindDN uid=papigw.aai.niif.hu,ou=https,ou=applications,o=niifi,o=niif,c=hu
    AuthLDAPBindPassword ******
    AuthzLDAPAuthoritative off
    require valid-user
 </Location>
 </VirtualHost>
 
 <VirtualHost 193.224.163.21:8443 [2001:738:0:600:216:3eff:fe00:18]:8443>
 ServerName   papigw.aai.niif.hu
 ServerAdmin   root@niif.hu
 DocumentRoot  /var/www/papigw.aai.niif.hu/htdocs
 CustomLog    /var/log/apache2/papigw.aai.niif.hu.ssl_access.log combined
 ErrorLog    /var/log/apache2/papigw.aai.niif.hu.ssl_error.log
 SSLEngine    On
 SSLCertificateFile   /etc/apache2/ssl/papigw.aai.niif.hu.crt
 SSLCertificateKeyFile  /etc/apache2/ssl/papigw.aai.niif.hu.key
 SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP
 SSLVerifyClient optional_no_ca
 SSLVerifyDepth 10
 SSLOptions +StdEnvVars +ExportCertData
 </VirtualHost>
Megj.: IPv6-on is figyelünk :)

Autentikáció

SSO URI

Ez az az URI, amelyre az SP átirányítja a felhasználót, általában a szabványos https porton érhető el. A példában LDAP-ból azonosítjuk a felhasználót, majd az azonosított felhasználónevet a REMOTE_USER változóban adjuk át a Shibboleth IdP servletnek.

A <Location ...> blokkban bármilyen azonosítást beállíthatunk (MySql, plain file, stb).

Megj.: Az LDAP SSL használatához a leírás itt található

AA URI

Az Attribute Authority általában a 8443-as porton érhető el.

Ezen az URI-n az SP-k kapcsolódnak hozzánk, hogy a felhasználóról adatokat kérjenek. Az SP-ket mindig tanúsítvánnyal azonosítjuk. "Természetesen" a request-et utána továbbítani kell a Tomcatben futó IdP servletnek. (Ezt a mod_jk fejezetben mutatott példában a JkMount /shibboleth-idp/* megadásával értük el.)

IdP servlet telepítése

Az IdP innen tölthető le: http://shibboleth.internet2.edu/latest.html

A tar.gz állományt csomagoljuk ki, majd lépjünk be a létrejövő könyvtárba.

Endorsed jar állományok

Sajnos - legalábbis a cikk írásakor - a "kincstári" Sun-os Tomcat (Java?) JAXP parser egy ismert memóriaszivárgást tartalmaz, ezért a disztribúcióban az endorsed/ könyvtárban található .jar file-okat kézzel be kell másolni a Tomcat endorsed/ könyvtárába.

A Debian alatti tomcat5.5 csomag használatakor a /usr/share/tomcat5.5/common/endorsed könyvtárba kell tenni a jar file-okat.

Installer

export JAVA_HOME=/usr/jdk
./ant

A telepítés során az alábbi paramétereket kell megadnunk:

 • Shibboleth IdP alkalmazás neve: az URI, amelyre érkező kéréseket a Tomcat az IdP servletnek ad át. Default: shibboleth-idp
 • Filesystem- vagy manager-alapú telepítést akarunk? (Javasolt: Filesystem)
 • Az IdP alkalmazás könyvtára. Default: /usr/local/shibboleth-idp
 • Tomcat home. Default: /usr/local/tomcat, Debian alatt a /var/lib/tomcat5.5 könyvtárat érdemes használni.

Könyvtárak

A telepítő minden file-t (binárisok, konfiguráció, logok, stb) egyetlen könyvtár alatti struktúrába tenne, de valószínűleg jobban járunk, ha az alkalmazásunk konfigurációja a /etc, a logok pedig a /var/log alatt találhatók.

Például:

export IDP_HOME=/usr/local/shibboleth-idp
mv $IDP_HOME/etc /etc/`basename $IDP_HOME`
ln -s /etc/`basename $IDP_HOME` $IDP_HOME/etc
mv $IDP_HOME/logs /var/log/`basename $IDP_HOME`
ln -s /var/log/`basename $IDP_HOME` $IDP_HOME/logs

Mivel a Debianon a Tomcat "tomcat55" user nevében fut, a szükséges állományokhoz hozzá kell tudnia férni

chown tomcat55 /var/log/`basename $IDP_HOME`
chmod 755 $IDP_HOME/bin/*

Ezek után már csak újra kell indítani a Tomcat-et, és az IdP-nek működnie kell. Ellenőrizni pl. úgy tudjuk, hogy meghívjuk a https://hostnev/shibboleth-idp/Status URI-t, amelynek az "AVAILABLE" stringet kell visszaadni.

Forrás