SimpleSAMLphp

Innen: KIFÜ Wiki
(SSP QuickStart szócikkből átirányítva)

Az alábbi lapon megkíséreljük összefoglalni a legfontosabb lépéseket, melyek általános esetben elegendőek ahhoz, hogy működő SimpleSAMLphp (SSP) alkalmazást állítsunk üzembe.

Telepítés

A leírás a forrásból történő telepítés lépéseit írja le. Az itt részletezetten kívül a SimpleSAMLphp telepíthető Debian (vagy más) operációs rendszer csomagjából, de ebben az esetben ne telepítsunk composerrel third-party (pl. általunk készített) modulokat!

Előkészületek

Ahhoz, hogy problémamentesen telepíthessük SSP alkalmazásunkat, az alábbi szoftverkomponenseknek kell működniük szerverünkön.

 • PHP futtatására alkalmas webszerver
 • PHP környezet (>=5.4)
 • A következő PHP kiterjesztéseket engedélyezni kell
  • date, dom, hash, libxml, openssl, pcre, SPL, zlib
  • LDAP-ból történő autentikáció esetén: ldap
  • Adatbázisból történő autentikáció esetén a megfelelő adatbázis-csatolót mysql, pgsql
  • RADIUS szerveren keresztül történő autentikáció esetén: radius
  • Assertion-ök titkosítása esetén: mcrypt
  • Memcache használata esetén: memcache
  • HEXAA integrációhoz (SP): soap

Debian 9 / Ubuntu 16.04 LTS csomagok

sudo apt install php php-dom mcrypt php-xml php-mbstring

RHEL / CentOS 7 csomagok

A php-mcrypt csomaghoz engedélyezni kell az "epel-release"-t.

sudo yum install epel-release
sudo yum update
sudo yum install php php-dom php-mcrypt php-xml php-mbstring php-common mod_ssl

Composer

A composer PHP csomagkezelőt is telepíteni kell (akár forrásból, akár csomagból), hogy telepíteni lehessen a SimpleSAMLphp futásához szükséges PHP library-ket.

Letöltés

A GitHubról történő telepítés előnye, hogy a simplesamlphp könnyen frissíthető marad, csak a third party modulokat kell újratelepíteni. Az utolsó stabil verzió számát a https://simplesamlphp.org/download oldalról tudhatjuk meg.

cd /var
git clone https://github.com/simplesamlphp/simplesamlphp.git
cd simplesamlphp
git checkout tags/v1.16.2 -b v1.16.2
composer install --no-dev

Apache konfigurálás

A webről csak a /var/simplesamlphp/www könyvtárat kell elérni. Tilos a teljes simplesamlphp könyvtárat a DocumentRoot alá tenni!

Alias /simplesaml /var/simplesamlphp/www
<Directory /var/simplesamlphp/www>
 Require all granted
</Directory>

Alapbeállítások

Konfigurációs fájlok másolása

Mielőtt aktiváljuk valamelyik főszolgáltatását (IdP,SP...) a telepített alkalmazásnak, néhány beállítást meg kell adnunk a config/config.php és config/authsources.php konfigurációs fájlokban.

 • config.php másolása a config-templates mappából
cp config-templates/config.php config/
 • authsources.php másolása a config-templates mappából
cp config-templates/authsources.php config/

A config.php és authsources.php fájlok másolása utána ellenőrizzük, hogy a SimpleSAMLphp működik-e, a https://example.org/simplesaml oldalon.

Konfigurációs fájlok szerkesztése

Adminisztrációs adatok beállítása

Amennyiben az SimpleSAMLphp kezdőlapja hiba nélkül megjelent, akkor nyissuk meg a config/config.php fájl szerkesztésre és végezzük el az alábbi beállításokat.

 • Az "admin" felhasználó jelszavát, mellyel webes felületen keresztül be tud lépni a települő SSP-be.
'auth.adminpassword'    => 'ujjelszotirdide',
 • Titkosítási feladatokhoz szükséges "salt", azaz véletlenszerűen összeálló karaktersorozat
'secretsalt' => 'randombytesinsertedhere',

A karaktersorozat előállításában segíthet az alábbi parancs:

tr -c -d '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz' </dev/urandom | dd bs=32 count=1 2>/dev/null;echo
 • Elérhetőségeket, amely adatok bekerülnek majd a generált metaadatba
'technicalcontact_name'   => 'Gipsz Jakab',
'technicalcontact_email'  => 'jakab.gipsz@example.org',
 • Nyelv és időzóna adatok
'language.default'   => 'hu',
'timezone' => 'Europe/Budapest',

Az alapadatok megadása után mentsük és zárjuk be a config.php-t.

Naplózás beállítása

Alapértelmezetten a SimpleSAMLphp a syslog-ba irányítja a naplózást.

Ha fájlba akarunk naplózni, akkor a megfelelő könyvtárhoz biztosítsunk írás jogot a webszerver felhasználónak, és ne felejtsünk el gondoskodni a naplófájlok rotálásáról!

 • log mappa létrehozása és jogosultság beállítása
sudo mkdir log; sudo chown www-data:adm log; sudo chmod 755 log
 • Naplózási szint beállítása a config/config.php-ban
'debug' => array(
    'saml' => true,
    'backtraces' => true,
    'validatexml' => false,
),
'logging.level' => SimpleSAML\Logger::DEBUG,
'logging.handler' => 'file',

A "SimpleSAML\Logger::DEBUG" a legrészletesebb naplózási beállítás, éles rendszernél nem ajánlott csak hiba keresés esetén.

Tanúsítvány készítése

Nem ajánlott a SimpleSAMLphp-hoz és webszerverhez ugyanazt a tanúsítvány használni!

 • A SimpleSAMLphp alapértelmezetten a tanúsítványt a cert mappában keresi.
mkdir cert
openssl req -new -newkey rsa:2048 -x509 -days 3652 -nodes -out cert/saml-example-org.crt -keyout cert/saml-example-org.key

A fingerprint az alábbi módon kérdezhető le a legegyszerűbben

openssl x509 -fingerprint -noout -in cert/saml-example-org.crt

Telepítés kész

Amennyiben elkészültünk a fenti lépésekkel, úgy a https://service.example.org/simplesaml/ címen elérjük a telepített SSP-nk webes adminfelületét, ahol megejthetjük a további beállítások nagy részét.

Identity Provider (IdP) beállítás

Alapbeállítások

IdP engedélyezése: a config/config.php fájlban kell a saml20 idp-t "true"-re állítani.

'enable.saml20-idp' => true,

LDAP autentikáció

Meg kell adni, hogy az IdP milyen módon azonosítsa a felhasználót, amennyiben alapértelmezés szerint nem engedélyezett modult szeretnénk használni, úgy a megfelelő modult a modules könyvtár alatt engedélyezni kell. Az alábbi példában az LDAP alapú azonosítást mutatjuk be, amely külön modult nem igényel, alapértelmezés szerint része a telepített alkalmazásnak.

Javasolt az LDAP-ban egy olyan bejegyzést létrehozni az IdP számára, amely olvasni tudja a felhasználóknak a föderációban használt attribútumait. Az azonosítás alapértelmezett módon a felhasználó nevében történő újra bind-olással történik, így a jelszóhoz nem kell hozzáférést adni.

Ahhoz, hogy megadhassuk az LDAP-hoz tartozó beállításokat, a config/authsources.php fájlt kell szerkesztenünk. Az alábbi kódrészletet elegendő beszúrni, és az egyes változóknak a helyi LDAP-nak megfelelő adatokat értékül adni.

 'example-ldap' => array(
  'ldap:LDAP',
 
  /* The hostname of the LDAP server. */
  'hostname' => 'ldap.example.org',
 
  /* Whether SSL/TLS should be used when contacting the LDAP server. */
  'enable_tls' => FALSE,
 
  /*
   * Which attributes should be retrieved from the LDAP server.
   * This can be an array of attribute names, or NULL, in which case
   * all attributes are fetched.
   */
  'attributes' => NULL,
 
  /*
   * The pattern which should be used to create the users DN given the username.
   * %username% in this pattern will be replaced with the users username.
   *
   * This option is not used if the search.enable option is set to TRUE.
  'dnpattern' => 'uid=%username%,ou=people,dc=example,dc=org',
   */
 
  /*
   * As an alternative to specifying a pattern for the users DN, it is possible to
   * search for the username in a set of attributes. This is enabled by this option.
   */
  'search.enable' => TRUE,
 
  /*
   * The DN which will be used as a base for the search.
   * This can be a single string, in which case only that DN is searched, or an
   * array of strings, in which case they will be searched in the order given.
   */
  'search.base' => 'ou=people,dc=example,dc=org',
 
  /*
   * The attribute(s) the username should match against.
   *
   * This is an array with one or more attribute names. Any of the attributes in
   * the array may match the value the username.
   */
  'search.attributes' => array('uid', 'mail'),
 
  /*
   * The username & password the simpleSAMLphp should bind to before searching. If
   * this is left as NULL, no bind will be performed before searching.
   */
  'search.username' => 'cn=simplesamlphp,dc=example,dc=org',
  'search.password' => 'servicepassword',

  'priv.read' => TRUE,
  // The DN & password the SimpleSAMLphp should bind to before
  // retrieving attributes. These options are required if
  // 'priv.read' is set to TRUE.
  'priv.username' => 'cn=simplesamlphp,dc=example,dc=org',
  'priv.password' => 'servicepassword;,
  ),

Metaadat alapok

A beállítandó IdP alapvető paraméterei a metadata/saml20-idp-hosted.php fájlban állíthatók. Az alábbi kódrészlet egy minimális, de már működő példát mutat.

 $metadata['__DYNAMIC:1__'] = array(
  /*
   * The hostname for this IdP. This makes it possible to run multiple
   * IdPs from the same configuration. '__DEFAULT__' means that this one
   * should be used by default.
   */
  'host' => '__DEFAULT__',
 
  /*
   * The private key and certificate to use when signing responses.
   * These are stored in the cert-directory.
   */
  'privatekey' => 'saml-example-org.key',
  'certificate' => 'saml-example-org.crt',
 
  /*
   * The authentication source which should be used to authenticate the
   * user. This must match one of the entries in config/authsources.php.
   */
  'auth' => 'example-ldap',
 );

Megfelelő beállítások után a dinamikusan generált metadata a /saml2/idp/metadata.php útvonalon érhető el.

Tesztelés

Legegyszerűbben a telepített SSP felületén tudjuk ellenőrizni, hogy a beállított autentikációs forrás működik-e. A felületen az Authentication fül alatt található egy 'Test authentication sources' link, amelyre kattintva látható minden beállított autentikációs forrás is, így a két alapértelmezett, teszt célokat szolgáló alatt a most beállított example-ldap névre hallgatónak is meg kell jelenni. (A közvetlen url erre az oldalra: simplesaml/module.php/core/authenticate.php) Ez utóbbira kattintva a beállított LDAP-ból autentikálva be kell tudnunk jelentkeznünk; siker esetén az LDAP-ból kinyerhető attribútumokat láthatjuk.

Service Provider (SP) beállítás

Alapbeállítások

A telepített alkalmazásunk által kezelt SP-ket a config/authsources.php fájlban tudjuk beállítani. Az entityID, idp, discoURL értékeket most hagyjuk NULL értéken és adjuk hozzá a privatekey / certificate részt.

A SimpleSAMLphp a tanúsítvány fájlokat a korábban létrehozott cert mappában fogja keresni, a fájlokat elég relatív elérési úttal megadni.

 'default-sp' => array(
    'saml:SP',
 
    // The entity ID of this SP.
    // Can be NULL/unset, in which case an entity ID is generated based on the metadata URL.
    'entityID' => NULL,
 
    // The entity ID of the IdP this should SP should contact.
    // Can be NULL/unset, in which case the user will be shown a list of available IdPs.
    'idp' => NULL,
 
    // The URL to the discovery service.
    // Can be NULL/unset, in which case a builtin discovery service will be used.
    'discoURL' => NULL,
 
    'privatekey' => 'saml-example-org.key',
    'certificate' => 'saml-example-org.crt',
 
 ),

A fenti beállítások alapján az SP entityID-ja megegyezik a metadata elérési útvonalával (szokásos megoldás SSP-nél), nem adunk meg alapértelmezett idp-t, ezáltal az SSP választási lehetőséget kínál fel számunkra, mikor az SP-re szeretnénk bejelentkezni, ill. most még Discovery Service URL-t sem adunk meg, hanem a beépítettet használjuk. Ez utóbbit majd a HREF-be történő integrációkor meg kell változtatni - lásd lejjebb.


Az SP készen áll arra, hogy összekössük egy IdP-vel (ez jellemzően szintén egy SimpleSAMLphp alkalmazás). Ehhez szükséges, hogy SP oldalon beállítsuk az IdP metadata-t és IdP oldalon is beállítsuk az SP metadata-t.

Metadata

Metadata fájlok

A különböző metadata template fájlok a metadata-templates mappában találhatóak. A nekünk szükséges template fájlt másoljuk át a metadata mappába.

 • SP oldalon lennie kell egy metadata/saml20-idp-remote.php fájlnak. Ez a fájl tartalmazza az IdP eléréséhez szükséges adatokat.
cp metadata-templates/saml20-idp-remote.php metadata
 • IdP oldalon lennie kell egy metadata/saml20-sp-remote.php fájlnak. Ez a fájl tartalmazza az SP eléréséhez szükséges adatokat.
cp metadata-templates/saml20-sp-remote.php metadata

Metadata letöltés

Ezen az oldalon megtaláljuk az SP vagy IdP-re vonatkozó metadata-t, XML és PHP formátumban: https://example.org/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp?output=xhtml

SP metadata beállítás IdP oldalon

A metadata simplesaml kezdőlapon, az alábbi helyen érhető el:

 • Magyar nyelv esetén: "Föderáció" fül / "SAML 2.0 SP Metaadatok" pont alatt a "Mutasd a metaadatokat" linkre kattintva juthatunk el a fenti menüponthoz.
 • Angol nyelv esetén: "Federation" fül / "SAML 2.0 SP Metadata" pont alatt a "Show metadata" linkre kattintva juthatunk el a fenti menüponthoz.


A "SimpleSAMLphp fájl formátumban - akkor használható, ha a másik oldalon SimpleSAMLphp van" mezőből tegyük a vágólapra az alábbi PHP kódot:

$metadata['https://example.org/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp'] = array (
 'SingleLogoutService' => 
 array (
  0 => 
  array (
   'Binding' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect',
   'Location' => 'https://example.org/simplesaml/module.php/saml/sp/saml2-logout.php/default-sp',
  ),
 ),
 'AssertionConsumerService' => 
 array (
  0 => 
  array (
   'index' => 0,
   'Binding' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST',
   'Location' => 'https://example.org/simplesaml/module.php/saml/sp/saml2-acs.php/default-sp',
  ),
  1 => 
  array (
   'index' => 1,
   'Binding' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:profiles:browser-post',
   'Location' => 'https://example.org/simplesaml/module.php/saml/sp/saml1-acs.php/default-sp',
  ),
  2 => 
  array (
   'index' => 2,
   'Binding' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Artifact',
   'Location' => 'https://example.org/simplesaml/module.php/saml/sp/saml2-acs.php/default-sp',
  ),
  3 => 
  array (
   'index' => 3,
   'Binding' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:profiles:artifact-01',
   'Location' => 'https://example.org/simplesaml/module.php/saml/sp/saml1-acs.php/default-sp/artifact',
  ),
 ),
 'contacts' => 
 array (
  0 => 
  array (
   'emailAddress' => 'admin@example.org',
   'contactType' => 'technical',
   'givenName' => 'Example Corp. IT Dept.',
  ),
 ),
 'certData' => 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==',
);

A vágólapra másolt kódot IdP oldalon, a metadata/saml20-sp-remote.php fájl végére illesszük be.

IdP metadata beállítás SP oldalon

A metadata simplesaml kezdőlapon, az alábbi helyen érhető el:

 • Magyar nyelv esetén: "Föderáció" fül / "SAML 2.0 IdP Metaadatok" pont alatt a "Mutasd a metaadatokat" linkre kattintva juthatunk el a fenti menüponthoz.
 • Angol nyelv esetén: "Federation" fül / "SAML 2.0 IdP Metadata" pont alatt a "Show metadata" linkre kattintva juthatunk el a fenti menüponthoz.


A "SimpleSAMLphp fájl formátumban - akkor használható, ha a másik oldalon SimpleSAMLphp van" mezőből tegyük a vágólapra az alábbi PHP kódot:

$metadata['https://idp.example.org/simplesaml/saml2/idp/metadata.php'] = array (
 'metadata-set' => 'saml20-idp-remote',
 'entityid' => 'https://idp.example.org/simplesaml/saml2/idp/metadata.php',
 'SingleSignOnService' => 
 array (
  0 => 
  array (
   'Binding' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect',
   'Location' => 'https://idp.example.org/simplesaml/saml2/idp/SSOService.php',
  ),
 ),
 'SingleLogoutService' => 
 array (
  0 => 
  array (
   'Binding' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect',
   'Location' => 'https://idp.example.org/simplesaml/saml2/idp/SingleLogoutService.php',
  ),
 ),
 'certData' => 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==',
 'NameIDFormat' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient',
);

A vágólapra másolt kódot SP oldalon, a metadata/saml20-idp-remote.php fájl végére illesszük be.

Tesztelés

A fent elvégzett alapbeállítások után már tudjuk tesztelni a, hogy a felépített IdP - SP kapcsolat működik-e.

SP oldalon nyissuk meg a simplesaml kezdőlapot:

 • Magyar nyelv esetén: "Azonosítás (autentikáció)" fül / "Azonosítási (autentikációs) beállítások tesztelése" link / "default-sp" link-re kattintva tudjuk tesztelni az IdP - SP kapcsolatot.
 • Angol nyelv esetén: "Authentication" fül / "Test configured authentication sources" link / "default-sp" link-re kattintva tudjuk tesztelni az IdP - SP kapcsolatot.

A legördülő menüben az IdP-nk "nevére" kattintva, be kell tudnunk jelentkezni (az IdP-n keresztül). Ha működik, akkor az IdP visszairányít az SP-re, kiírja az azonosított felhasználó attribútumait.

Az alapvető lépsekkel kész vagyunk, van egy működő SP-nk és egy működő IdP-nk.

HREF-integráció

Metadata beállítása (IdP és SP is)

Javasolt dinamikus metaadatforrást (MDX) használni, opcionálisan kiegészítve statikus állományokkal. Részletes leírás itt: SimpleSAMLMixedMetadata

IdP

Amennyiben van SSP alapú IdP-nk, melyet szeretnénk a föderáció részévé tenni, úgy a teendők a következők.

 • (Az adminisztratív teendőktől itt most eltekintünk, a csatlakozás folyamata itt van leírva)
 • Kell küldeni egy levelet a info@eduid.hu címre, benne néhány mondat mellett az IdP metaadatának URL-jével (https://example.org/simplesamlphp/saml2/idp/metadata.php)
 • Ha minden rendben megy, akkor az IdP bekerül a Resource_Registry-be, ezáltal a föderációs metaadatba is.
 • Az előző pontban leírt módon be kell állítani a központi metadata feldolgozását.
 • Amennyiben a föderációs metaadatban már szerepel a mi IdP-nk is, úgy a föderáció valamelyik, tesztelési célokat szolgáló SP-jénél ki is próbálhatjuk a bejelentkezést.
Fontos, hogy a föderációs Discovery Service óránként generálja újra az IdP-k listáját, így ennyi idő mindenképp szükséges, hogy az új IdP megjelenjen itt, az egyes SP-k pedig két óránként töltik újra a metaadatot, így előfordulhat, hogy azonnal nem fog minden működni, de néhány óra alatt várhatóan beindul. :)
Tesztelésre használható oldal: https://attributes.eduid.hu
 • Ahhoz, hogy a Resource Registry-be is be tudjunk lépni és az IdP további, a föderációra vonatkozó beállításait meg tudjuk ejteni, ehhez az IdP-nek ki kell adnia az alábbi attribútumokat:


Attribútumok kezelése

Beállított IdP-nk alapértelmezés szerint azokat az attribútumokat adja ki, melyeket a metaadat alapján az SP kért (Lásd a metadatában a RequestedAttribute elemeket), és egyúttal alapból meg tudta szerezni a felhasználói adatbázisból, esetünkben az LDAP-ból. Mivel néhány attribútum nem szerepel az LDAP-ban, hanem az IdP-ben kell előállítani, így pár helyen módosítanunk kell az alapértelmezett konfiguráción.

A metadata/saml20-idp-hosted.php fájlba szerkesszük be az alábbi kódrészlet értelemszerűen módosított változatát. Az 'auth' => 'example-ldap', sor alatt kezdjük. Fontos, hogy egyúttal a config.php authproc.idp részét kikommentezzük, nehogy az ottani sorszámokkal megadott default feladatok bekavarjanak.

 'AttributeNameFormat' => 'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri',
 'userid.attribute' => 'uid', // Itt adjuk meg, hogy mely, az LDAPból származó attribútum alapján fogja az IdP kiszámítani az eduPersonTargetedID-t
 'authproc' => array(
        10 => array(
            'class' => 'core:AttributeMap',
            'uid' => 'eduPersonPrincipalName'
        //Itt az 'uid' az az attribútum az LDAP-ban, amely a felhasználó azonosítóját tartalmazza, mert ebből képezzük az eduPersonPrincipalName-t.
        ),
        # 20 => array(
        #     'class' => 'core:AttributeAdd',
        #     'schacHomeOrganizationType' => array('urn:schac:homeOrganizationType:hu:university')
        # //Kötelező statikus attribútum az [[HREFAttributeSpec#schacHomeOrganizationType|intézmény jellegének]] megfelelően
        # ),
        30 => array(
            'class' => 'core:AttributeAlter',
            'subject' => 'eduPersonPrincipalName',
            'pattern' => '/^.*$/',
            'replacement' => '${0}@intezmenydomain.hu',
        // Itt adjuk hozzá az intézményi scope-ot az eduPersonPrincipalName már meglévő értékéhez
        ),
        40 => array(
            'class' => 'core:AttributeAlter',
            'subject' => 'eduPersonAffiliation',
            'pattern' => '/^.*$/',
            'replacement' => '${0}@intezmenydomain.hu',
        // Itt adjuk hozzá az intézményi scope-ot az eduPersonAffiliation már meglévő értékéhez
        ),
        50 => array(
            'class' => 'core:AttributeMap',
            'eduPersonAffiliation' => 'eduPersonScopedAffiliation'
        // Az LDAP-ból eduPersonAffiliation-ként érkező attribútumból föderációs elvárásoknak megfelelően eduPersonScopedAffiliationt készítünk
        ),
        60 => array(
            'class' => 'core:AttributeAdd',
            'eduPersonScopedAffiliation' => array('member@intezmenydomain.hu')
        // Az eduPersonScopedAffiliation-ben tesztelés céljából kiadhatjuk member értéket, 
        // így ha LDAP-ból nem jön érték, akkor is láthatjuk, hogy működik az attribútum kiadás 
        ),
        61 => array(
            'class' => 'core:TargetedID',
            'nameId' => TRUE,
        ),
        // Itt állítjuk be, hogy az IdP előállítson és kiadhasson állandóazonosítóként eduPersonTargetedID-t, ha kérik
        70 => array('class' => 'core:AttributeMap',
            'name2oid'
        // Az LDAP-os attribútum nevekből itt kreálunk szabványos urn:oid formátumúakat
        ),
        80 => 'core:AttributeLimit',
       ), // .authproc
    'simplesaml.nameidattribute' => 'eduPersonPrincipalName',
    'attributeencodings' => array(
        'urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10' => 'raw',
    ),
    'sign.logout' => true


További tudnivalók a Resource Registry-ről, ill. a Föderációs attribútum specifikációról.
 • Ha minden rendben ment, akkor a Resource Registry-ben regisztrált IdP-hez tartozó adminisztrációs jogok átkerülnek az IdP technikai gazdájához, s ezzel a folyamat kész is.

SP

Amennyiben IdP-t is beállítottunk, és be is tudunk lépni a Resource Registry-be, úgy nincs más dolgunk, mint az RR-ben új SP-t hozzáadni a föderációhoz, amely a megfelelő átfutási idő után a föderáció minden tagjánál látható is lesz.

Ellenkező esetben (nincs IdP, és nem is tervezünk beállítani), akkor az IdP hozzáadásánál részletezett pontokon kell végig menni a metaadat betöltéséig, s a továbbiakat az említett e-mail címen megbeszélni.


Attribútum scopeok használata

A HREF föderáció IdP-i ún. scopeolt attribútumokat is használnak. Ez a scopeolás azt jelenti, hogy minden egyes IdP csak a saját scopejában ad ki attribútumokat, és a Shibboleth SP-k ezt ellenőrzik is. A scope és az attribútum valódi értéke egy '@' karakterrel kerül elválasztásra (ilyen attribútumok jelenleg: eduPersonScopedAffiliation illetve eduPersonPrincipalName).

A SimpleSAMLphp alapértelmezett telepítése nem szűri a hibásan scopeolt értékeket. Kiegészítő modulként szűrésre használható az NIIF által fejlesztett attributescope modul, ami reményeink szerint rövid távon a hivatalos SimpleSAMLphp kiadás része lehet.

A telepítésről és konfigurációról bővebben itt lehet olvasni: https://github.com/NIIF/simplesamlphp-module-attributescope

Az attributescope modul használata esetén a következőképp kell módosítani a config/config.php fájlt:
 authproc.sp = array(
           ...
           // 49 => array('class' => 'core:AttributeMap', 'oid2name'),
           50 => array(       'class' => 'attributescope:FilterAttributes'
           ),
           ...
        ),

Figyeljünk arra, hogy mire a modulhoz ér a vezérlés, az attribútumok nevei friendlyName alakúak legyenek (ne pedig oid-ok). A példában erre utal a 49-es sor.