Niifgk

Innen: KIFÜ Wiki

NIIF gatekeeper hálózat

A gatekeeper a H.323 hálózatok fontos építőeleme, amely a következő feladatokat látja el:

  • Hívószám alapú hívás-irányítás: telefonszám alapján képes a gatekeeper a hívott felet megtalálni. Hívni - bár a lehetőség természetesen megvan rá - nem IP cím vagy domain név alapján kell, hanem a szokványos telefonálásnál használt hívószámok segítségével (pl. 00361001234).
  • Hívás engedélyezés: hívás kezdeményezése esetén a gatekeeper hivatott eldönteni, hogy a hívó fél jogosult-e a hívás kezdeményezésére illetve fogadására.
  • Hívás hitelesítés: igény szerint hitelesítheti a hívó felet (pl. jelszó).
  • Sávszélesség limitálás: hívások sávszélességének kontrollálása.
  • Számlázási információk szolgáltatása: hívás rekordok (CDR) szolgáltatása.

Ahhoz, hogy a gatekeeper szolgáltatásait egy H.323 végberendezéssel (pl. videokonferencia berendezés, NetMeeting, GnomeMeeting, stb.) igénybe tudjuk venni, a végberendezésnek regisztrálnia kell a gatekeeperben. A gatekeeper nyilvántartja a regisztrált végpontokat és kezeli az általuk kezdeményezett hívásokat.

Minden gatekeeperhez tartozik egy ún. zóna, amely egy egyedi hívószám előtaggal (prefix) rendelkezik. Például a 100-as zónában lévő végberendezés hívószáma: 00361001020 (ahol a 1020 egy lehetséges végpont azonosítója a 100-as zónán belül). Egy adott zónán belül lévő végpontok hívásainak irányításáról illetve a fent felsorolt egyéb szolgáltatások biztosításáért a zóna gatekeepere felel.

Az NIIF videokonferencia szolgáltatás zónái

Az alábbi ábrán az NIIF videokonferencia szolgáltatást alkotó Gatekeepereket ábrázoltuk ill. a hozzájuk tartozó zónákat. Jelöltük továbbá a hívószám előtagokat, amelyek alapján a hívás irányítás működik.

 
Az felsőoktatási és kutatási videókonferencia hálózatot alkotó zónák

HU zóna

Gatekeeper: HU-GK

Domain név: hu-gk.vvc.niif.hu

Prefix: 0036 (ill. 06)

Funkció: belföldi intézmények gatekeepereinek összekapcsolása, nemzetközi H.323 kapcsolat biztosítása. A HU-GK kizárólag gatekeeperek közötti hívás irányítással foglalkozik, végpontok regisztrációja nem lehetséges.

(Megjegyzés: a 0036 előhívő helyett a 06-ot is használhatjuk belföldi hívás kezdeményezése esetén).

NIIF zóna

Gatekeeper: NIIF-GK

Domain név: niif-gk.vvc.niif.hu

Prefix: 0036100 (ill. 06100)

Funkció: gatekeeper szolgáltatás olyan belföldi intézmények számára, akik nem rendelkeznek gatekeeperrel. Az NIIF-GK további feladata az NIIF MCU (Multipoint Control Unit) videokonferencia szerver bekapcsolása a szolgáltatásba.

Free zóna

Gatekeeper: FZ-GK

Domain név: fz-gk.vvc.niif.hu

Prefix: 0036900 (ill. 06900)

Funkció: bárki számára szabadon hozzáférhető gatekeeper szolgáltatás, amely használható tetszőleges H.323 kompatibilis végberendezés segítségével (pl. Microsoft NetMeeting, GnomeMeeting). Az FZ-GK-hoz csatlakozó felhasználók szabadon használhatják az NIIF videokonferencia szolgáltatásait (beföldi ill. nemzetközi GDS hívások).

Global Dialling Scheme

A GDS (Global Dialing Scheme) egy nemzetközi hívószám-kiosztás, amely több mint 100 zónát foglal magában kb. 30 országból. A GDS lehetővé teszi külföldi kutatóintézetek és egyetemek nemzetközi telefonszám alapján való elérhetőségét (pl. 0049, Németország).