HREF metadata specifikáció

Innen: KIFÜ Wiki
A lap korábbi változatát látod, amilyen Hege(AT)niif.hu (vitalap | szerkesztései) 2010. május 26., 12:07-kor történt szerkesztése után volt. (átnevezés, figyelmeztetések eltávolítása)

Jelen dokumentum célja

A föderációs metaadat célja, hogy a föderációban részt vevő intézmények illetve entitások technikai, bizalmi és adminisztratív adatait egy helyre gyűjtse. A metaadatok formátuma megfelel a SAML2 metaadat szabványnak.

Metaadatban tárolt információk

 • Bizalom a metaadatban
  • a metaadat integritásvédelmét és hitelességét egy digitális aláírás biztosítja.
  • a metaadat visszavonhatóságát a lejárati idő (validUntil) biztosítja, ami jelenleg 3 nap.
  • az egyes rendszerek gyorstárazhatják a metaadatot, de maximum a benne megjelölt ideig (cacheDuration).
  • az aláírási procedúrát a #Metaadat_aláírásának_módja fejezet írja le.
 • Tanúsítványok
  • az entitások által használt tanúsítvánnyal kapcsolatban a föderációs metaadat-specifikáció a lejárati időn kívül nem tesz különleges megkötést, sőt: ajánlott az ún. self-signed tanúsítvány használata
 • További információk
  • minden szöveges mezőt legalább két nyelven: magyarul és angolul ki kell tölteni
  • kötelezően kitöltendőek az intézményi, adminisztratív információk (Organization illetve ContactPerson elemek)
  • ajánlott megadni egy helpdesk URL-r, ahova hiba esetén a felhasználók fordulhatnak (errorURL attribútum)
  • SP-k esetén további kötelező elemek
   • AttributeConsumingService, ami megadja a kért attribútumokat
    • RequestedAttributes - itt az attribútum informális neve is szerepeljen
    • ServiceName, ServiceDescription az SP szolgáltatás neve és leírása
   • a szolgáltatás elérhetősége, amin a szolgáltatás bemutatkozik (extension)
   • adatkezelési szabályzatra mutató URL (extension)
  • IdP-k esetén
   • a scope csak az adott intézmény kezelésében levő domain név lehet (Shibboleth extension)
  • lehetőség van további adatok megadására is
   • logó
   • gps koordináták, IP cím tartomány
   • különböző tagek, például a szolgáltatás publikus-e, vagy épp bevezetés alatt áll-e

Biztonsági megfontolások

Mivel a metadata tartalmazza a föderációban részt vevő tagok és komponensek technikai információit, ezért a benne tárolt információkkal kapcsolatban figyelembe kell venni a következő biztonsági megfontolásokat:

 • Téves vagy kompromittálódott adatok eltávolítása esetén a sérülékenységi ablak megegyezik a metadata gyorstárazhatósági (cacheDuration) idejével, amennyiben a támadó nem képes blokkolni a központi metaadatok elérhetőségét (DOS)
 • Amennyiben a támadó képes blokkolni a központi metaadatok elérhetőségét, a sérülékenységi ablak a legutolsó letöltött metadata állomány érvényességéig (validUntil paraméterében meghatározott ideig) tart.
 • Amennyiben a metaadatok érvényességi ideje lejár, az entitás nem képes azonosítani a többi föderációs résztvevőt, ezért nem tud föderációs szolgáltatást (pl. IdP esetén azonosítási szolgáltatást) nyújtani.

Metaadat kiterjesztések használata

Ezen kiegészítő adatok tárolására az internet2 szabványtervezetet készít, ennek a sémának a jelenlegi verziója megtalálható ezen a linken (odt formátumban).

A kiegészítő séma névtere: urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata:ui. Az alábbi táblázatban ezen névtérben definiált legfontosabb elemeket foglaljuk össze:

element név szemantika értékekre vonatkozó megkötések
GeolocationHint szélesség és hosszúság érték, a + előjel az északi szélességet illetve keleti hosszúságot jelöli 47.47359,19.052891
InformationURL az entitásról további információkat (pl. helpdesk) szolgáltató oldal.
PrivacyStatementURL Az SP adatvédelmi nyilatkozátnak elérhetősége (URL) Engedélyezett formátumok: HTML, PDF
Logo Az IdP/SP logójának elérhetősége Formátummal kapcsolatban lásd #Logo
IPHint (Csak az IdP-knél) az intézmény hálózati tartománya(i). IdP felderítés esetén előválasztás lehetséges ennek alapján. CIDR, több érték is megadható
DomainHint (Csak az IdP-knél) az intézmény által felügyelt domain név. IdP felderítés esetén előválasztás lehetséges ennek alapján. Több érték is megadható


Entity tagek

A metaadatban tárolt entitásokhoz kapcsolódó ún. 'tagek' tárolását a urn:geant:niif.hu:eduid.hu:entity-attributes:tags névtérben elhelyezkedő XML elementekkel valósítjuk meg. Ez a koncepció megegyezik a UKFederation által használt 'label' kiterjesztéssel.

Az általánosan használt tagek a következők:

 • formátum: URL egy transzparens hátterű PNG, vagy transzparens hátterű GIF képre
 • méretezés
  • javasolt oldalarány 1:1 vagy 16:9
  • maximális méret 200x200px
  • ajánlott egy 16x16px-es verziót is megadni
 • attribútumok
  • xml:lang: lokalizációs információ
  • href: opcionális link
  • height: opcionális magasság érték pixelben
  • width: opcionális szélesség érték pixelben

Egy IdP példa

<EntityDescriptor entityID="https://idp.niif.hu/shibboleth"
 xmlns:mdui="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata:ui">
 <IDPSSODescriptor protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:protocol urn:mace:shibboleth:1.0">
 <Extensions>
  <shibmd:Scope>niif.hu</shibmd:Scope>
  <mdui:GeolocationHint>47.518356,19.055437</mdui:GeolocationHint>
  <mdui:DomainHint>niif.hu</mdui:DomainHint>
  <mdui:DomainHint>iif.hu</mdui:DomainHint>
  <Testing xmlns="urn:geant:niif.hu:eduid.hu:entity-attributes:tags" />
 </Extensions>
 <KeyDescriptor use="signing">
  <ds:KeyInfo>
  <ds:X509Data>
   <ds:X509Certificate>...</ds:X509Certificate>
  </ds:X509Data>
  </ds:KeyInfo>
 </KeyDescriptor>
 </IDPSSODescriptor>
 <ContactPerson contactType="technical">
 <SurName>NIIF AAI</SurName>
 <EmailAddress>aai@niif.hu</EmailAddress>
 </ContactPerson>
 <ContactPerson contactType="support">
 <SurName>NIIF AAI</SurName>
 <EmailAddress>aai@niif.hu</EmailAddress>
 </ContactPerson>
 <ContactPerson contactType="administrative">
 <SurName>NIIF AAI</SurName>
 <EmailAddress>aai@niif.hu</EmailAddress>
 </ContactPerson>
</EntityDescriptor>

Egy SP példa

<EntityDescriptor entityID="https://rr.aai.niif.hu/shibboleth"
 xmlns:mdui="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata:ui">
<SPSSODescriptor protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:protocol">
 <Extensions>
  <mdui:PrivacyStatementURL>https://rr.aai.niif.hu/privacy-policy</mdui:PrivacyStatementURL>
  <mdui:InformationURL>https://rr.aai.niif.hu/about</mdui:InformationURL>
  <Public xmlns="urn:geant:niif.hu:eduid.hu:entity-attributes:tags" />
 </Extensions>
 <KeyDescriptor use="signing">
 <ds:KeyInfo>
  <ds:X509Data>
  <ds:X509Certificate>...</ds:X509Certificate>
  </ds:X509Data>
 </ds:KeyInfo>
 </KeyDescriptor>
 <KeyDescriptor use="encryption">
 <ds:KeyInfo>
  <ds:X509Data>
  <ds:X509Certificate>...</ds:X509Certificate>
  </ds:X509Data>
 </ds:KeyInfo>
 </KeyDescriptor>
 <AttributeConsumingService index="1">
 <ServiceName xml:lang="hu">HREF Resource Registry</ServiceName>
 <ServiceName xml:lang="en">HREF Resource Registry</ServiceName>
 <ServiceDescription xml:lang="hu">Resource Registry - a föderáció adminisztrációs alkalmazása http://rr.aai.niif.hu/</ServiceDescription>
 <ServiceDescription xml:lang="en">Resource Registry - federation administration tool http://rr.aai.niif.hu/</ServiceDescription>
 <RequestedAttribute FriendlyName="mail" Name="urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3" isRequired="true"/>
 <RequestedAttribute FriendlyName="surname" Name="urn:oid:2.5.4.4" isRequired="true"/>
 <RequestedAttribute FriendlyName="givenName" Name="urn:oid:2.5.4.42" isRequired="true"/>
 <RequestedAttribute FriendlyName="eduPersonPrincipalName" Name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6" isRequired="true"/>
 <RequestedAttribute FriendlyName="schacHomeOrganizationType" Name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10" isRequired="true"/>
 <RequestedAttribute FriendlyName="eduPersonScopedAffiliation" Name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9" isRequired="true"/>
 </AttributeConsumingService>
</SPSSODescriptor>
<Organization>
 <OrganizationName xml:lang="hu">NIIF - Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet</OrganizationName>
 <OrganizationName xml:lang="en">NIIF Institute - National Information Infrastructure Development</OrganizationName>
 <OrganizationDisplayName xml:lang="hu">NIIF - Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet</OrganizationDisplayName>
 <OrganizationDisplayName xml:lang="en">NIIF Institute - National Information Infrastructure Development</OrganizationDisplayName>
 <OrganizationURL xml:lang="hu">http://www.niif.hu</OrganizationURL>
 <OrganizationURL xml:lang="en">http://www.niif.hu/en</OrganizationURL>
</Organization>
<ContactPerson contactType="administrative">
 <SurName>NIIF AAI</SurName>
 <EmailAddress>aai@niif.hu</EmailAddress>
</ContactPerson>
<ContactPerson contactType="technical">
 <SurName>NIIF AAI</SurName>
 <EmailAddress>aai@niif.hu</EmailAddress>
</ContactPerson>
<ContactPerson contactType="support">
 <SurName>NIIF AAI</SurName>
 <EmailAddress>aai@niif.hu</EmailAddress>
</ContactPerson>
</EntityDescriptor>

Metaadat aláírásának módja

HREF (régi)

Aláíró kulcs és tanúsítványok

 • Az aláíró kulcs nem titkosított, az aláírás on-line történik.
 • A tanúsítványt az NIIF CA írta alá, de nem használatos PKI ellenőrzésre.
 • A metadata aláíró tanúsítvány jelenleg a https://idp.niif.hu/href_signer.crt címen érhető el.

Aláírások ütemezése

 • Az aláírást egy óránként, feltétel nélkül lefutó szkript végzi.


eduID-HREF (új, tervezett)

Aláíró kulcs és tanúsítványok

 • Az aláíró kulcsot smart cardon, pin kóddal védve tároljuk.
 • Az aláírás on-line történik, a kártya pin kódját az aláíró szoftver indításakor az AAI adminisztrátor adja meg, a jelszó nem kerül tárolásra az aláírást végző rendszeren (sem másutt).
 • NIIF CA által aláírt tanúsítvány, a teljes lánc beágyazva az aláírásba.
 • PKI ellenőrzés lehetősége.
 • Aláíró kulcs cseréje 2 évente.
  • Az aláíró kulcs cseréjekor a régi és az új aláíró kulcs párhuzamosan dolgozik, külön metaadat fájlokba (a fájl neve tartalmazza a kulcsra vonatkozó információt).

Metaadat fájlok

 • A http://metadata.eduid.hu/metadata.xml URL mindig az aktuálisan legfrissebb metaadat fájlra mutat.
  • Ez a metaadat fájl csak PKI ellenőrzéssel együtt használható, hiszen az aláíró kulcs cseréjekor megváltozik a tanúsítvány.
 • Jelenleg a http://metadata.eduid.hu/metadata-2010.xml URL-en érhető el a legfrissebb aláíró kulccsal készülő metaadat.
  • A CA ellenőrzést nem végző rendszerek számára ajánlott a sorozatszámmal (évszámmal) ellátott metaadat URL használata.

Aláírási folyamat

Az alábbi aláírási folyamatot az idp1 illetve idp2 gépek végzik, de egyszerre csak az egyik, szerepük kézi konfigurálással megfordítható.

 • Aláíratlan metaadat frissítése
  • Az aláíratlan metaadat a https://rr.aai.niif.hu oldalról ütemezetten (5 perc) letöltésre kerül. A letöltés során az rr.aai.niif.hu tanúsítványát explicit módon ellenőrzni kell.
  • A letöltött metaadat formai ellenőrzése.
  • Az ellenőrzött metaadat egy verziókövető rendszerbe kerül.
 • Metaadat aláírás
  • Az aláíró szoftver rendszeresen (5 percenként) ellenőrzi az aláíratlan metaadat repositoryt, és változás esetén új aláírt metaadatot készít.
  • Amennyiben nincs változás, fix időközönként új aláírt metaadat készül (8 óránként).