„HREF alapelvek és alapvető szabályok” változatai közötti eltérés

Innen: KIFÜ Wiki
(Adatkezeléssel kapcsolatos szabályok)
a (typo)
38. sor: 38. sor:
 
# Adatminőség
 
# Adatminőség
 
#* A személyes adat tárolási módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintett felhasználót csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
#* A személyes adat tárolási módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintett felhasználót csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
#* Az adatminőség biztosítása érdekében az [[HREFGlossary#IdP AAI Kapu|IdP AAI Kapu]] számára hozzáférhetővé tett felhasználói adatokat célszerű autoritatív adatbázisban rögzített adatok alapján célszerű létrehozni, így a rendszeres frissítéssel azok időszerűsége, pontossága nem vitatott.
+
#* Az adatminőség biztosítása érdekében az [[HREFGlossary#IdP AAI Kapu|IdP AAI Kapu]] számára hozzáférhetővé tett felhasználói adatokat célszerű autoritatív adatbázisban rögzített adatok alapján létrehozni, így a rendszeres frissítéssel azok időszerűsége, pontossága nem vitatott.
 
#* Amennyiben az IdP AAI Kapu adatbázisa nem autoritatív adatbázis alapján működik, a Tagnak meg kell tennie a szükséges lépéseket az adatminőség biztosítása érdekében.
 
#* Amennyiben az IdP AAI Kapu adatbázisa nem autoritatív adatbázis alapján működik, a Tagnak meg kell tennie a szükséges lépéseket az adatminőség biztosítása érdekében.
 
# Az Azonosító Szervezet törekszik arra, hogy a HREF Föderáció szolgáltatásai minden jogosult felhasználója számára elérhetővé váljon.
 
# Az Azonosító Szervezet törekszik arra, hogy a HREF Föderáció szolgáltatásai minden jogosult felhasználója számára elérhetővé váljon.
 
# Az Azonosító Szervezet biztosítja, hogy az IdP AAI Kapu az [[HREFAttributeSpec| attribútum specifikációban]] megkövetelt attribútumokat megvalósítsa.
 
# Az Azonosító Szervezet biztosítja, hogy az IdP AAI Kapu az [[HREFAttributeSpec| attribútum specifikációban]] megkövetelt attribútumokat megvalósítsa.

A lap 2010. május 27., 08:59-kori változata

A Szabályzatban használt fogalmak meghatározása

Föderációs alapelvek

 1. A föderáció célja, hogy a felhasználók úgy vehessenek igénybe szolgáltatásokat - amennyiben erre jogosultak -, hogy a saját intézményük azonosítja őket.
 2. Az IdP és az SP egyértelműen azonosítja magát, amikor üzenetet váltanak egymással.
 3. Az IdP csak valós személyeket azonosít (teszt felhasználókat csak meghatározott módon, korlátozásokkal szabad azonosítani)
 4. Az IdP csak abban az esetben azonosít egy felhasználót, ha az illető valamilyen - ismert - viszonyban van (volt) az intézménnyel.
 5. Az IdP és az SP nem ad meg magáról hamis, félrevezető információt.
 6. Az IdP minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a kiadott információ a lehető legpontosabb legyen. Az SP tisztában van vele, hogy bizonyos információkat a felhasználók maguk is szerkeszthetnek.
 7. Az IdP gondoskodik róla, hogy a felhasználót azonosító információk (pl. jelszó) védett módon legyenek tárolva, ill. a felhasználók ezt biztonságosan adhassák meg.
 8. Az SP csak a működéséhez minimálisan szükséges adatmennyiséget (attribútumokat) igényli a felhasználóról.
 9. Az SP nem kérheti a felhasználót, hogy adja meg az IdP-nél érvényes jelszavát. Jelszó az SP-nek nem adható ki (kivéve speciális esetben egyszer használatos vagy rövid lejáratú jelszavak).
 10. Az SP az IdP-től származott információt harmadik félnek nem adja tovább.
 11. Felhasználói visszaélések vizsgálatában az IdP és az SP együttműködik egymással.
 12. Az IdP és az SP az informatikai rendszereit az elvárható gondossággal üzemelteti.

Szabályok

Adatvédelmi szabályok

 1. A Tag és a Partner biztosítja, hogy a HREF Föderáció működése során közöttük a személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon történik. Így a személyes adatok kezelése csak törvényi felhatalmazás vagy felhasználói önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulásán alapul, amellyel beleegyezését fejezi ki az őt érintő személyes adatok kezelésébe.
 2. Mind a Tag, mind a Partner rendelkezik a személyes adatok kezelését megfelelően rendező adatkezelési szabályzattal, amely rendelkezik különösen:
  • a kezelt személyes adatok köréről;
  • az adatkezelés céljáról;
  • az adatkezelés időtartamáról;
  • az adatalanyokat érintő tiltakozási jog lehetőségéről.
 3. Mind a Tag, mind a Partner a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzatukat, egy, a Föderációs Operátor által fenntartott központi helyen elérhetővé teszik.

Üzemeltetési szabályok

 1. Az üzemeltetéssel kapcsolatos szabályokat külön dokumentum részletezi.
  • Az üzemeltetési szabályzatban KÖTELEZŐ-ként megjelölt előírásokat csatlakozáskor, valamint a szerződéses viszony során folyamatosan teljesíteni kell.
  • Az üzemeltetési szabályzatban AJÁNLOTT-ként megjelölt előírásoktól való eltérést csatlakozáskor, ill. ellenőrzéskor dokumentálni kell.
 2. A Föderációs Operátor jogosult ellenőrizni a vonatkozó szabályok betartását.
 3. A Tag és a Partner gondoskodik arról, hogy a metaadatok kezelése a metadata specifikációnak megfelelően történjen, így:
  • a Tag a Resource Registry használatával gondoskodik arról, hogy az őt érintő föderációs metaadatok naprakészek legyenek,
  • a metaadatokat a specifikációnak megfelelő gyakorisággal frissítik és ellenőrzik.
 4. A felhasználói attribútumok átadása során az IdP és a SP az attribútum specifikáció előírásait betartják.

Adatkezeléssel kapcsolatos szabályok

 1. Az Azonosító Szervezet biztosítja, hogy a felhasználó regisztrációs folyamatai dokumentáltak legyenek.
 2. Adatminőség
  • A személyes adat tárolási módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintett felhasználót csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  • Az adatminőség biztosítása érdekében az IdP AAI Kapu számára hozzáférhetővé tett felhasználói adatokat célszerű autoritatív adatbázisban rögzített adatok alapján létrehozni, így a rendszeres frissítéssel azok időszerűsége, pontossága nem vitatott.
  • Amennyiben az IdP AAI Kapu adatbázisa nem autoritatív adatbázis alapján működik, a Tagnak meg kell tennie a szükséges lépéseket az adatminőség biztosítása érdekében.
 3. Az Azonosító Szervezet törekszik arra, hogy a HREF Föderáció szolgáltatásai minden jogosult felhasználója számára elérhetővé váljon.
 4. Az Azonosító Szervezet biztosítja, hogy az IdP AAI Kapu az attribútum specifikációban megkövetelt attribútumokat megvalósítsa.