HREF alapelvek és alapvető szabályok

Innen: KIFÜ Wiki
(HREFPolicy szócikkből átirányítva)

Föderációs alapelvek

 1. A föderáció célja, hogy a felhasználók úgy vehessenek igénybe szolgáltatásokat - amennyiben erre jogosultak -, hogy a saját intézményük azonosítja őket.
 2. Az IdP csak abban az esetben azonosít egy felhasználót, ha az illető valamilyen - ismert - viszonyban van az intézménnyel.
 3. Az IdP és az SP nem ad meg magáról hamis, félrevezető információt.
 4. Az IdP minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a kiadott információ a lehető legpontosabb legyen. Az SP tisztában van vele, hogy bizonyos információkat a felhasználók maguk is szerkeszthetnek.
 5. Az IdP gondoskodik róla, hogy a felhasználót azonosító információk (pl. jelszó) védett módon legyenek tárolva, ill. a felhasználók ezt biztonságosan adhassák meg.
 6. Az SP csak a működéséhez minimálisan szükséges adatmennyiséget (attribútumokat) igényli a felhasználóról.
 7. Az SP nem kérheti a felhasználót, hogy adja meg az IdP-nél érvényes jelszavát.
 8. Az SP-nél történő adatkezelés a törvényi előírások szerint működik.
 9. Felhasználói visszaélések vizsgálatában az IdP és az SP együttműködik egymással.
 10. Az IdP és az SP az informatikai rendszereit az elvárható gondossággal üzemelteti.

Szabályok

Adatvédelmi szabályok

 1. A Tag és a Partner biztosítja, hogy a HREF Föderáció működése során közöttük a személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon történik. Így a személyes adatok kezelése csak törvényi felhatalmazáson vagy felhasználói önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulásán alapul, amellyel beleegyezését fejezi ki az őt érintő személyes adatok kezelésébe.
 2. Mind a Tag, mind a Partner rendelkezik a személyes adatok kezelését megfelelően rendező adatkezelési szabályzattal, amely rendelkezik különösen:
  • a kezelt személyes adatok köréről;
  • az adatkezelés céljáról;
  • az adatkezelés időtartamáról;
  • az adatalanyokat érintő tiltakozási jog lehetőségéről.
 3. Mind a Tag, mind a Partner a mindenkor hatályos adatkezelési szabályzatukat elérhetővé teszik.

Üzemeltetési szabályok

 1. Az üzemeltetéssel kapcsolatos szabályokat, valamint a megkövetelt és ajánlott eljárásokat külön dokumentumok részletezik: IdP üzemeltetési szabályok, SP üzemeltetési szabályok
 2. A Föderációs Operátor jogosult ellenőrizni a vonatkozó szabályok betartását.
 3. A Tag és a Partner gondoskodik arról, hogy a metaadatok kezelése a metadata specifikációnak megfelelően történjen, így:
  • a Tag a Resource Registry használatával gondoskodik arról, hogy az őt érintő föderációs metaadatok naprakészek legyenek,
  • a metaadatokat a specifikációnak megfelelő gyakorisággal frissítik és ellenőrzik.
 4. A felhasználói attribútumok átadása során az IdP és a SP az attribútum specifikáció előírásait betartják.

Adatkezeléssel kapcsolatos szabályok

 1. Az Azonosító Szervezet biztosítja, hogy a felhasználó regisztrációs folyamatai dokumentáltak legyenek.
 2. Csak olyan felhasználó azonosítható, akinek az intézményhez való viszonya egyértelműen megállapítható.
 3. Adatminőség
  • A személyes adat tárolási módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintett felhasználót csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  • Az adatminőség biztosítása érdekében az IdP AAI Kapu számára hozzáférhetővé tett felhasználói adatokat célszerű autoritatív adatbázisban rögzített adatok alapján létrehozni, így a rendszeres frissítéssel azok időszerűsége, pontossága nem vitatott.
  • Amennyiben az IdP AAI Kapu adatbázisa nem autoritatív adatbázis alapján működik, a Tagnak meg kell tennie a szükséges lépéseket az adatminőség biztosítása érdekében.
 4. Az Azonosító Szervezet törekszik arra, hogy a HREF Föderáció szolgáltatásai minden jogosult felhasználója számára elérhetővé váljon.
 5. Az Azonosító Szervezet biztosítja, hogy az IdP AAI Kapu az attribútum specifikációban megkövetelt attribútumokat megvalósítsa.

Tagsággal kapcsolatos szabályok

A HREF Föderáció infrastruktúrájának üzemeltetője az országos kutatói hálózatot működtető Föderációs Operátor. A HREF Föderáció további résztvevői egy már megkötött csatlakozási szerződés alapján a Tagok és a Partnerek.

 1. A föderáció Tagjai az alábbi intézmények lehetnek:
  • felsőoktatási intézmények;
  • akadémiai intézmények, kutatással foglalkozó intézmények;
  • oktatással foglalkozó intézmények;
  • közgyűjtemények.
 2. A föderáció Partnere tetszőleges szervezet lehet
 3. A föderáció Tagjai és Partnerei jogosultak a föderációban szolgáltatásokat üzemeltetni
 4. A Partner a Tagok Tanácsa ülésein megfigyelőként részt vehet, azonban szavazati joggal nem rendelkezik.
 5. Csak Tagok jogosultak:
  • felhasználói adatokat szolgáltatni;
  • a Tagok Tanácsába szavazati joggal rendelkező képviselőt küldeni.