HPC-Portal

Innen: KIFÜ Wiki

A portál célja

Bemutató előadás a portálról

A HPC portál célja a szuperszámítógépek és felhasználóik egységes, és kényelmes adminisztrációja, a kommunikáció egyszerűsítése.
A honlapon az éppen futó kutatási projektekről lehet tájékozódni, mint például a felhasznált processzor idő (felhasználói és aggregált), havi kvóta (szuperszámítógépekre bontva), munkacsoport felhasználóinak aktivitása stb. Az adatokat megtekinthetőek dinamikusan kezelhető diagramokon, általános információk jeleníthetőek meg a szolgáltatások aktuális állapotáról illetve a várható eseményekről, valamint megújított hibabejelentő rendszer is igénybevehető.
Projektvezetőknek továbbfejlesztett adminisztrációt és leegyszerűsített munkamenetet nyújt az új kvótaigénylési rendszer, melynek során az igénylések gyorsabban kerülnek elbírálásra, így a lehető leghamarabb állhat rendelkezésre az igényelt processzoridő, valamint egyszerűen és áttekinthető módon nyerhet információt a projekten dolgozó munkatársak által felhasznált erőforrások alakulásáról.

 

Hozzáférés igénylése

Bejelentkezés eduID-vel

A HPC portálhoz a KIFÜ által elfogadott HPC projektek projektvezetői, és felhasználói férhetnek hozzá. A bejelentkezéshez eduID tagsággal kell rendelkezni. Az eduID-ról bővebben ezen az oldalon olvashat.

Virtuális befogadóintézmény (VHO) tagság igénylése

eduID tagság híján a felhasználók részére egyedileg virtuális befogadóintézményen (VHO) keresztül tudunk hozzáférést biztosítani. VHO tagságot ezen a honlapon igényelhet.


Projekt igénylés

A szuperszámítógépes infrastruktúra felhasználása projektek keretében történhet, azaz a KIFÜ projektnek tekinti az összes olyan kutatási/tudományos tevékenységet, melynek támogatására szuperszámítógép témaszámot kérnek. Új projekt igénylése esetén ki kell tölteni az alábbi honlapon található kérdőívet, melyet postai vagy személyes úton kell a KIFÜ címére eljuttatni.

A portál bemutatása

A portál itt érhető el:

https://portal.hpc.niif.hu/

Személyes adatok menü

Személyes adatok

Ebben a menüpontban a felhasználó a saját adatait tudja szerkeszteni. Kitöltése nem szükségszerű, de javasolt. A név és e-mail cím automatikusan kitöltésre kerül az eduID-val történő első bejelentkezés álltal, ez tetszőlegesen módosítható, de célszerű olyan e-mailcímet megválasztani, melyet rendszeresen olvas, mivel ez a portál elsődleges kommunikációs csatornája.

SSH kulcs

Az open-ssh formátumú ssh publikus kulcsot kell ebbe a mezőbe beilleszteni, majd a zöld nyílra nyomva menteni a változtatást. A feltöltött ssh kulcs rendszerben történő élesítése akár egy napot is igénybe vehet, ezért érdemes ezt az első belépés során elvégezni. A feltöltött ssh kulcs a szupergépekre történő belépéskori azonosításhoz szükséges. A feltöltött ssh kulcsot a lefele mutató kék nyílra kattintva tudja letölteni. SSH kulcspár generálásáról bővebben az alábbi oldalon olvashat.

 

X.509 tanúsítványok

Minden projekt, melyben felhasználónk részt vesz, tartozik egy X.509 tanusítvány is, melyeket a rendszer automatikusan generál nekünk. Az egyes projektekhez tartozó tanúsítványok listáját jeleníti meg az ablakban. Új tanúsítvány generálásához a sor végi zöld nyílra kell kattintani. Az elkészült tanúsítvány az alábbi ablak jelenik meg, ahol általános információk megjelenítésén túl le tudja tölteni a tanúsítványt illetve a hozzá tartozó titkos kulcsot, valamint megjelnítésre kerül a kulcshoz tartozó jelszó is. Ezeket érdemes megjegyezni, vagy az alábbi parancs futtatásával a kulcshoz tartozó jelszót módosítani: openssl rsa -in userkey.pem -out userkey.pem -des3. Adott projekthez tartozó X.509 tanúsítvány 14 napon belül lejár, ebben az esetben a tanúsítvány újragenera kell generálni és ismét használható lesz. Tanúsítvány törlésére a szemetes ikon megnyomásával van lehetőség. Ha nem szeretnénk minden második héten új X.509-es tanúsítványt igényelni, akkor lehetőség van arra is, hogy 1 évig érvényes IGTF tanúsítványt igényeljünk a KIFÜ-től ezen az oldal keresztül. Ebben az esetben a [1] címre kell elküldenünk az IGTF-es tanúsítványunk publikus részét és meg kell adnunk, hogy melyik témaszámunkhoz legyen majd rendelve a szuperszámítógépeken.


 

Felhasználási lehetőségek a szuperszámítógépek esetén: GSI-SSH, GridFTP, ARC köztesréteg

Hírek

Ebben a menüpontban jelennek meg a szupergépekkel és hozzájuk fűződő eseményekkel kapcsolatos cikkek, írások, karbantartási események.

 

Projekt

Ezen az oldalon általános tájékozódáshoz juthat az éppen futó projektjeivel kapcsolatban, projektvezetőként engedélyezhet felhasználókat, meghívhat újakat, valamint igényelhet CPU időt az adott hónapra. Projektek között az ablak felső sávjában elhelyezkedő gombok segítségével tud váltani.

Projekt információk

Általános projekt információk kerülnek ezen a felületen megjelenítésre, mint például a projekt neve, az adminisztrátor(ok), felhasznált CPU idő kvóta, általános leírás a projektről, valamint a szupergépenkénti kvótafelhasználtság havi állapota. Amennyiben a bejelentkezett felhasználó az éppen megjelenített projekt adminisztrátora, akkor ezen a felületen lehet CPU időt igényelni valamint lezárni a projektet.

 

Projekt felhasználók

Ebben az ablakban látható a projekthez tartozó felhasználók listája. A táblázatban helyet kapott a felhasználókhoz tartozó unix azonosító, az aktuális hónapban általuk elhasznált CPU idő, valamint a jelenlegi státuszuk. Az admin felületen a státusz mezőben egy piros x jel (illetve egy zöld pipa) segítségével lehet a felhasználót aktívból passzív (és fordítva) státuszba állítani. Új felhasználó meghívására pedig a táblázat alatti gomb segítségével van lehetőség.

 

Projekt statisztikák

Grafikonon jeleníthetjük meg az elmúlt időszak (hónap vagy év) CPU idő fogyasztási adatait. Az aggregált statisztikán látható az egyes szupergépeken felhasznált CPU idő mennyisége, a normál statisztikát választva pedig szupergépenként láthatjuk egy-egy grafikonon, hogy a projekt felhasználói mennyi erőforrást használtak fel adott időszakban.

 

Szolgáltatások állapota

HPC szolgáltatások állapota

Az oldal betöltését követően a portál lekérdezi a szupergépek egyes rész- és alrendszereinek állapotát, majd táblázatos formában nyújt róla információt a felhasználó számára.

 

Események

Azok a tervezett események kerülnek ebbe az időtáblába, melyek a hírek oldalon is megjelennek szöveges formában (a megfelelő mezőre kattintva elérhető az esemény szöveges oldala). A navigációs gombok használatával közelíthetünk, távolíthatunk, illetve haladhatunk az időben előre és hátra is. A navigációs funkciók elérhetőek az egér bal gomb lenyomva tartásával és közben az egér oldalirányú mozgatásával valamint a közelítés/távolítás görgetéssel.

Események szűrése

Ez az ablak szolgál a megjelenített események szűkítésére, kiválasztható, hogy melyik szupergépen történt események, milyen időintervallumban jelenjenek meg.

 

Hibabejelentés

Ezen az oldalon lehet nyomon követni a beküldött hibajegyeket. Ezeknek a beküldési dátumait, státuszait és egyéb, általános információit a hibajegy lista ablakban lehet látni.

Hibajegy nyitása

Hibajegy nyitása gombra kattintva egy hibajegy beküldő oldalra navigál minket a portál. A hibabejelentő űrlapon kiválasztható, hogy melyik projekttel kapcsolatban fordult elő a hiba, valamint a másik legördülő menüből választható pár tipikus hiba, melynek segítségével az űrlap pár kérdésen keresztül pontosítja a hiba jellegét, hogy a lehető leggyorsabban tudjon technikai személyzetünk megoldást találni a problémára. Nagyon fontos, hogy megadja az űrlap alján elérhetőségét, hogy amennyiben a hiba feltárása során kérdések merülnének fel, ezeket önnek egyeztetni tudjuk.

 

Korábbi projektek migrációja

Minden témavezető részére kiküldésre kerül egy tájékoztató e-mail. A levélben található link eléréséhez eduID belépés szükséges. A belépést követően a témavezető alá tartozó projektek migrációja automatikusan zajlik le a háttérben.
A témaszámmal rendelkező felhasználók ezt követően kapnak e-mailt a migrációval kapcsolatban. A levél szintén tartalmaz egy személyre szabott linket, melyre kattintva az eduID bejelentkezést követően megtörténik a felhasználó migrációja is.
Kérjük, hogy a migrációt követően ellenőrizzék e-mail címüket a Saját adatok menüpont alatt!
A projektek migrációját a portál indulását követő első fél évben el kell végezni, ezután meglévő projektek migrációjára már nem lesz lehetőség. Új projekt ezután már csak kizárólag a HPC portál igénybevételével igényelhet témaszámot.

Grid Portál

Ez egy olyan webes felület a szupergépeket használó kutatók számára, amin keresztül egyszerűsített módon tudják a számítási feladataikat kezelni. A portál lehetőséget nyújt feladatok beküldésére, azok állapotának nyomon követésére, majd az eredmények letöltésére. A portál felgyorsított munkamenetet, átlátható információkat és mindenek felett kényelmet biztosít felhasználói számára. A portálra történő bejelentkezéshez eduID tagság szükséges.
További információt a Grid Portál használatáról az alábbi linken kaphat.

Bemutató a Videotoriumon

 

Egyéb információk

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelő neve és elérhetősége

Név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Telefon: +36 1 450-3060
Fax: +36 1 350-6750
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a fenti telefonszámon, ill. az aai kukac niif.hu e-mail címen kaphat további információkat.

Szolgáltatás megnevezése

A KIFÜ által üzemeltetett szuperszámítógépekhez tartozó projektek és felhasználók adatainak az adminisztrációját ezen az oldalon lehet elvégezni.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jelen szabályzat által meghatározott adatkezelése a felhasználónak nyújtott Szolgáltatás működtetése érdekében történik. Az Adatkezelő csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatok megadását kéri, továbbá csak a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli e személyes adatokat. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Avtv. 3. § (1) bekezdése alapján a felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

Kezelt személyes adatok köre

Föderációs azonosítás során megkapott személyes adatok
eduPersonPrincipalName: egyedi azonosító a föderációban
mail: a Szolgáltatásban használt e-mail cím
sn: a Felhasználó vezetékneve
givenName: a Felhasználó keresztneve
A Szolgáltatás használata során keletkező személyes adatok
A Szolgáltatás használata során az alábbi adatok tartalmazhatnak személyes adatokat: Projekt tagság
Kizárólag Felhasználó felelős a fenti bejegyzések tartalmáért. Ezen bejegyzéseket Adatkezelő a Szolgáltatás használata után is megőrzi, az után is, hogy a felhasználó az adatainak eltávolítását kérte a rendszerből, mivel ez szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltatás a céljának megfelelően működhessen.
Felhasználó által megadott adatok
Felhasználó a Szolgáltatás használatával további személyes adatokat is megadhat a profiljában. A profil oldalán beállított adatokat a többi bejelentkezett felhasználó is láthatja. A profil adatokat Adatkezelő kérésre törli a rendszerből.
Naplóbejegyzések
A Szolgáltatás használata során keletkezett naplóbejegyzéseket (pl. IP címek, webszerver naplók) Adatkezelő 30 napig őrzi meg.

Adatok kiadása harmadik fél számára

Adatkezelő a nála keletkezett személyes adatokat nem adja ki harmadik fél számára, kivéve, ha ez a Szolgáltatás üzemszerű működéséből következik.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát biztosítja, valamint műszaki és szervezései intézkedésekkel meggátolja azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.