Attribute Specification

Innen: KIFÜ Wiki
A lap korábbi változatát látod, amilyen Bajnokk(AT)niif.hu (vitalap | szerkesztései) 2012. január 27., 11:31-kor történt szerkesztése után volt. (creation / translation / autosave)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Goal of the Attribute Specification

In a federation, information about the user is represented in SAML attributes transferred from the Identity Provider to the Service Provider. It is important for both parties to interpret the data in the same way.

Exact definition of the attributes are maintained in the defining schemas. Within this specification, we us the following schema:

This Attribute Specification provides an interpretation of the above documents for federational use. It might be somewhat more specific than the original definition, in order to let the SPs get more specific information about the user.

Beyond the specification, parties may bilaterally agree on any other attributes.


Attribútumok használata

Meghatározások

  • Implementáció (megvalósítás): egy IdP abban az esetben implementál egy attribútumot, ha az attribútumban hordozott információ a föderációs specifikációnak megfelelő szemantikai és formai követelmények szerint a rendelkezésére áll. Ez jelentheti azt, hogy a felhasználói adatbázisban a felhasználó bejegyzése tartalmazza ezt az attribútumot, de az attribútum más módon is előállhat (pl. statikusan vagy más attribútumokból dinamikusan generálva). Az implementáció részleteivel kapcsolatban a föderáció nem fogalmaz meg megkötést
  • Attribútum kiadás: az attribútum átadása néhány (vagy a föderációban található összes) SP-nek.

Implementációs szintek

  • Kötelező: az attribútumot kötelező az IdP-nek implementálni. (Nem kötelező kiadnia.)
  • Ajánlott: az attribútumot ajánlott az IdP-nek implementálni, de ez néhány intézménynél lehetetlen vagy nehézségekbe ütközhet
  • Opcionális: az attribútumot az IdP a saját döntése szerint megvalósíthatja.
Fontos kiemelni, hogy amennyiben egy IdP implementál egy opcionális attribútumot, azt a specifikáció szerint KÖTELEZŐ megtennie, azaz követve a specifikáció szemantikai és szintaktikai előírásait.

SP attribútum-igények

Az SP-k a Resource Registry-ben, és ezen keresztül a metadata állományban jelezhetik, hogy egy attribútum számukra megkövetelt (required) vagy ajánlott (desired).

  • Megkövetelt: az alkalmazás működéséhez elengedhetetlen az attribútum
pl. eduPersonPrincipalName olyan alkalmazásokhoz, amelyek nincsenek felkészítve átlátszatlan (opaque) azonosítók kezelésére
  • Ajánlott: az alkalmazás működését megkönnyíti az attribútum
pl. a cn attribútum átadásakor az alkalmazás nem kéri be a felhasználó teljes nevét regisztrációkor

Hibakezelés

Abban az esetben, ha egy IdP nem adja ki egy vagy több az SP számára elengedhetetlen attribútumot, az SP-nek KÖTELEZŐ a felhasználónak hibaüzenetet adnia. (Ugyanis egy SP csak abban az esetben jelölhet meg egy attribútumot megkövetelt attribútumnak, ha ez az alkalmazás működéséhez elengedhetetlen, minden egyéb esetben ajánlott-nak kell megjelölnie.) Azonban ez a hibaüzenet lehetséges, hogy a felhasználó számára nehezen értelmezhető (pl: Authorization Required).

Ezért az IdP-k számára AJÁNLOTT kiadni azokat az attribútumokat, amelyeket az SP-k megkövetelt-nek jelölnek meg.